OCDE – Document consultativ privind adoptarea unei abordări unitare pentru impozitarea economiei digitale

OCDE – Document consultativ pentru o "abordare unitara"

În data de 9 octombrie 2019, Secretariatul OCDE a publicat spre consultare un document care reprezintă o propunere pentru o abordare unitară asupra prezenței digitale și a provocărilor cu privire la alocarea profiturilor în cadrul economiei digitale.

1000
Rene Schob

Partner, Head of Tax & Legal

KPMG in Romania

E-mail

Istoric

Impozitarea întreprinderilor care folosesc tehnologia digitală a reprezentat un punct de interes ridicat pe agenda politicii internaționale și este un subiect cheie în contextul luptei împotriva erodării bazei fiscale și transferului artificial al profiturilor.

Ca urmare a mandatului publicat de către Ministerele de Finanțe ale G20, Grupul de Lucru al OCDE privind Economia Digitală a publicat un Raport Intermediar în martie 2018 (“Provocările fiscale ale digitalizării”). Raportul a fost prezentat ulterior în fața membrilor G20 cu scopul de a identifica o soluție de lungă durată cu privire la impozitarea economiei digitale.

În ianuarie 2019, Grupul de Lucru OCDE a emis o notă de politică care a identificat patru propuneri de explorare „fără prejudiciu”. Aceste propuneri au fost grupate în doi piloni - i) primul pilon s-a concentrat pe alocarea drepturilor de impozitare și o revizuire a normelor de alocare a profitului și a nexus-ului (Pilonul 1) și ii) cel de-al doilea pilon s-a concentrat pe măsuri pentru atingerea unor rate efective minime de impozitare (Pilonul doi). Ulterior, la 28 mai 2019, OCDE a adoptat un program de lucru, subliniind nevoia urgentă de a conveni arhitectura de bază a unei abordări unificate a impozitării economiei digitale până în ianuarie 2020.

Documentul Consultativ Public

Existând o serie de variații privind modul în care cele trei propuneri ale Pilonului 1 adresează provocările economiei digitale, documentul OCDE evidențiază un număr de elemente comune între fiecare abordare. În particular, fiecare dintre propunerile din Pilonul 1 ar acorda drepturi de impozitare mai mari asupra profiturilor întreprinderilor în jurisdicția utilizatorului / a pieței și, prin urmare, ar necesita o nouă regulă nexus. Propunere OCDE intentioneaza sa preia toate elementele comune ale Pilonului 1 și să le folosească în vederea identificării caracteristicilor cheie ale unei soluții pe termen lung, care va include următoarele:

  • Scopul – acoperirea modelelor de afaceri extrem de digitalizate. Mai mult, anumite disocieri ar putea fi luate în considerare, în special pentru industria extractivă sau serviciile financiare. În plus, ar putea fi luate în considerare și limitări de dimensiune, de exemplu un prag al veniturilor de 750 milioane de Euro.
  • Noi reguli nexus pentru contribuabilii care se încadreaza în scop – se dorește crearea unor noi reguli nexus pentru contribuabilii care se bazează în principal pe vânzări (în opoziție cu prezența fizică). Acest nou nexus ar putea avea praguri de vânzări specifice fiecărei țări, adaptate astfel încât economiile mai mici să poată beneficia și ele.
  • Noi reguli pentru alocarea profiturilor – extindere dincolo de limitările impuse de principiul prețului de piață și a prezenței fizice. Prin urmare, vor trebui efectuate modificări ale normelor existente pentru a se asigura că profiturile pot fi alocate corespunzător între jurisdicții.

Ca pași următori, o consultație publică pe baza acestui document a fost programată pentru 20 și 21 noiembrie 2019, în vederea discutării cu mediul de afaceri și alte părți interesate. Propunerea OCDE indica faptul ca scopul va fi acela de a avansa spre aprobarea unei abordări unitare la următoarea reuniune a cadrului inclusiv al OCDE din ianuarie 2020.

©2024 KPMG România SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

 

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte