Noi modificări aduse Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Noi modificări aduse Legii nr. 52/2011

Legea nr. 132/2019 pentru modificarea și completarea unor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 575 din data de 15 iulie 2019 („Legea nr. 132/2019”).

1000

Modificări

Sfera domeniilor prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională în care poate fi prestată muncă necalificată cu caracter ocazional se completează cu următoarele:

  • activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);
  • creşterea materialului săditor – creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;
  • activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002, activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004 şi tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea sa – clasa 5520.

Beneficiarul va putea utiliza zilieri pentru desfășurarea unor activități în beneficiul unui terț în cazul în care a încheiat contracte de prestări servicii cu terții, iar serviciile se încadrează în sfera activităților pentru care se pot utiliza zilieri.

Au fost extinse domeniile de activitate în care zilierii pot presta prin excepție activitate 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic pentru același beneficiar (de ex. în domeniile pomicol, legumicol, floricol, piscicol etc). De asemenea au fost extinse domeniile în care zilierii pot presta prin excepție activități mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, pentru mai mulți beneficiari (de ex. domeniile mai sus-menționate, pomicol, legumicol, floricol, piscicol etc). 

Au fost de asemenea introduse o serie de prevederi cu privire la activitatea zilierilor în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor în regim semiliber. Printre aceste prevederi se numără și obligația beneficiarului de a plăti o cotă forfetară în valoare de 10% din salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data plății pentru fiecare zilier, conform normei de venit/persoană stabilite la art. 139 din lege. Pentru zilierii care prestează activități în acest domeniu Registrul electronic de evidență a zilierilor se întocmește lunar.

Intrare în vigoare

Legea nr. 132/2019 a intrat în vigoare la data de 18.07.2019.

©2024 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte