Reglementarea tratamentului TVA aplicat cupoanelor valorice

Reglementarea tratamentului TVA aplicat cupoanelor

O nouă lege aduce clarificări cu privire la tratamentul TVA aplicat cupoanelor valorice, în conformitate cu prevederile Directive (UE) 2016/1.065 a Consiliului din 27 iunie 2016 de modificare a Directivei 2006/112/CE.

1000
Alin Negrescu

Partener Consultanță Fiscală, Head of Automotive & Industrial Markets

KPMG in Romania

E-mail

Cadrul legal
Legea nr. 60/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 296 din data de 17 aprilie 2019, aduce modificări Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Definiții și categorii 

  • Legea definește cuponul valoric ca un instrument care presupune obligația de a-l accepta drept contrapartidă sau drept o parte din contrapartida unei livrări de bunuri sau prestări de servicii. Totuși, acest instrument, pentru a fi considerat cupon valoric, trebuie să indice bunurile sau serviciile ce urmează a fi livrate sau prestate sau a identităților potențialilor furnizori/prestatori ai acestora.
  • Cuponul valoric cu utilizare unică este definit drept acel cupon valoric în cazul căruia locul livrării bunurilor sau al prestării serviciilor la care se referă cuponul valoric și TVA datorată pentru acele bunuri sau servicii sunt cunoscute în momentul emiterii cuponului valoric. Cu privire la cuponul valoric cu utilizări multiple, legea se rezumă la a specifica doar că acesta reprezintă orice cupon valoric, altul decât un cupon valoric cu utilizare unică.
  • Mai mult, legea aduce clarificări și cu privire la exigibilitatea TVA. Astfel, potrivit modificărilor, ”fiecare transfer al unui cupon valoric cu utilizare unică efectuat de o persoană impozabilă care acționează în nume propriu se consideră a fi o livrare a bunurilor sau o prestare a serviciilor la care se referă cuponul valoric.” Cu alte cuvinte, exigibilitatea taxei aferente intervine la data transferului cuponului valoric cu utilizare unică.
  • În ceea ce privește cupoanele valorice cu utilizări multiple, prevederile legislative se rezumă la a specifica că ”predarea efectivă a bunurilor sau prestarea efectivă a serviciilor, în schimbul unui cupon valoric cu utilizări multiple acceptat drept contrapartidă sau parte a contrapartidei de către furnizor/prestator, intră în sfera TVA.” Mai precis, în aceste cazuri, exigibilitatea TVA intervine la momentul livrării bunurilor sau prestării serviciilor achiziționate prin utilizarea cuponului valoric cu utilizare multiplă.

Comentariu KPMG

Date fiind aceste noi reglementări privind tratamentul TVA aplicabil cupoanelor valorice, prin care sunt aduse anumite modificări importante față de prevederile anterioare din Codul Fiscal, considerăm absolut necesară analiza potențialelor implicații asupra activității desfășurate de către companii, dacă implică utilizarea cupoanelor valorice.

©2024 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte