Noua metodologie de calcul a taxelor la Fondul pentru mediu a intrat în vigoare

Metodologia de calcul a taxelor la Fondul pentru mediu

A fost adoptată noua Metodologie de calcul a taxelor la Fondul pentru mediu, prin care se dorește implementarea în legislația secundară a modificărilor aduse prin O.U.G. nr. 74/2018 și prin Legea de aprobare nr. 31/2019, în special în privința prevederilor referitoare la contribuția pentru ambalajele introduse pe piața națională și cea pentru economia circulară.

1000
Alin Negrescu

Partener Consultanță Fiscală, Head of Automotive & Industrial Markets

KPMG in Romania

E-mail

Noutățile din Metodologia de calcul

În data de 27 februarie 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului mediului și gospodăriilor apelor nr. 149/2019 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

Printre noutățile aduse de noua Metodologie se numără și completarea definiției „introducerii pe piața națională” a ambalajelor. Astfel, se reintroduce în legislație mențiunea faptului că produsele fabricate pentru un operator economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcțiune în România în numele său, se consideră a fi introduse pe piaţa națională de către acesta.

De asemenea, se confirmă interpretarea din practică cu privire la momentul introducerii ambalajelor pe piața națională și, în consecință, al obligativității declarării la AFM. Mai precis, prevederile din Metodologie se interpretează în sensul în care ambalajele sunt introduse pe piață doar după ce produsele sunt puse la dispoziție sau sunt livrate din locurile de depozitare ale producătorului/importatorului în vederea distribuției, consumului sau utilizării.

În ceea ce privește importurile și achizițiile intra-comunitare de produse ambalate, Metodologia confirmă faptul că aceste tranzacții nu reprezintă introducere de produse ambalate pe piața națională în cazul în care produsele vor fi ulterior exportate sau livrate intra-comunitar de către aceeași persoană juridică care a efectuat importul sau achiziția inițială. Cu alte cuvinte, pentru aceste ambalaje nu va mai exista obligația declarării la AFM dacă sunt îndeplinite condițiile din legislație.

În plus, Metodologia reia prevederea consacrată prin Legea nr. 31/2019 cu privire la reparațiile deșeurilor de ambalaje din lemn. Astfel, conform Metodologiei, deşeurile de ambalaje din lemn care au fost reparate în vederea reutilizării se consideră a fi din nou introduse pe piaţa națională la prima utilizare după reparații. Prin urmare, acestea vor trebui luate în considerare la calculul lunar al ambalajelor și declarate la AFM.

Comentariu KPMG

Deși prin publicarea Ordinului nr. 149/2019 se aduc lămuriri importante privind modul de îndeplinire a obligațiilor la Fondul pentru mediu, considerăm că multe aspecte reglementate de Legea nr. 31/2019 încă au rămas incerte și necesită clarificări din partea autorităților pentru a se asigura o implementare corectă în practică.

De exemplu, Metodologia păstrează modul de calcul al contribuției pentru ambalajele introduse pe piața națională în funcție de obiectivele de reciclare/valorificare valabile și în anii trecuți (din Anexa nr. 3 la O.U.G. nr. 196/2005), și nu în funcție de obiectivele mărite prin O.U.G. nr. 74/2018. Întrebarea la care încă se așteaptă un răspuns clar din partea autorităților se referă la valorile minime ale obiectivelor de reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje pe care trebuie să le îndeplinească o Societate în anul 2019: cele din O.U.G. nr. 74/2018 (Anexa 3) sau cele prevăzute de O.U.G. nr. 196/2005?

O prevedere benefică din această nouă Metodologie este faptul că, în contextul reautorizării tuturor OTR-urilor până în aprilie (termen prevăzut de Ordinului nr. 1362/2018), contractele ce vor fi încheiate în 2019 cu aceste organizații vor putea acoperi și cantitățile de ambalaje introduse în primele luni ale anului, perioadă pentru care multe companii au rămas în prezent fără posibilități de îndeplinire a obiectivelor.

©2024 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte