Servicii de înregistrare fiscală a nerezidenților

Servicii de înregistrare fiscală a nerezidenților

KPMG are o bună înțelegere a practicii actuale a autorităților fiscale din România, dobândită în urma asistenței acordate în vederea obținerii NIFului pentru partenerii nerezidenți.

1000
Rene Schob

Partener, Head of Tax & Legal

KPMG in Romania

E-mail

Conform Codului de Procedură Fiscală, orice entitate nerezidentă care intră într-un raport juridic fiscal are obligația să obțină un număr de identificare fiscală din România („NIF”).

Deși, obligația de înregistrare revine entităților nerezidente, atribuirea NIF-ului se poate face de către organul fiscal, la solicitarea plătitorului de venit. Rațiunea pentru care contribuabilul din România solicită înregistrarea nerezidenților este legată de obligația depunerii formularului 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/ veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”.

Mai important este, însă, faptul că neobținerea NIF-ului îi poate împiedica pe contribuabili să solicite rambursarea impozitului cu reținere la sursă sau să obțină un certificat de atestare a plății impozitului reținut (necesar partenerului nerezident pentru scopuri de credit fiscal în statul său de rezidență).

©2024 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte