Amânarea pare a nu mai fi posibilă: nerezidenții trebuie să obțină NIF

Nerezidenții trebuie să obțină NIF

În data de 10 ianuarie 2019 a fost publicat un proiect de Ordin al Președintelui ANAF pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți” (”Proiectul”).

1000

Conform Proiectului, formularul 207 privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți conține câmpul obligatoriu „Codul de identificare fiscală din România”. Potrivit instrucțiunilor de completare, acest câmp se completează cu numărul de identificare fiscală („NIF”) al beneficiarului de venit nerezident, emis de autoritatea competentă din România.

Având în vedere că, în trecut, înregistrarea fiscală a nerezidenților care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă a fost rareori aplicată în practică, declarația anuală privind impozitul reținut la sursă pentru veniturile obținute din România de nerezidenți era completată, de obicei, cu datele de identificare ale beneficiarului de venit din statul acestuia de rezidență.

Totuși, începând cu anul 2017, o nouă versiune a declarației, în format electronic, a fost publicată de către autoritățile fiscale (D207), incluzând o nouă rubrică denumită “Codul de identificare fiscală din România”. Deși, inițial, declarația nu putea fi validată și depusă fără completarea unui NIF, atât în 2017, cât și în 2018, autoritățile fiscale au permis depunerea formularului fără completarea acestui câmp. Odată cu aprobarea acestui Ordin, este de așteptat ca validarea formularului să nu mai fie posibilă fără înscrierea unui NIF.

Reamintim faptul că, începând cu acest an, termenul de depunere a formularului 207 este 31 ianuarie 2019. Nedepunerea acestuia reprezintă o contravenție și se sancționează cu amendă între 1.000 RON – 5.000 RON. Mai important este, însă, faptul că nedepunerea declarației îi poate împiedica pe contribuabili să solicite rambursarea impozitului cu reținere la sursă sau să obțină un certificat de atestare a plătii impozitului reținut (necesar partenerului nerezident pentru scopuri de credit fiscal în statul său de rezidență).

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte