BNR limitează gradul de îndatorare la credite, începând cu 1 ianuarie 2019

BNR limitează gradul de îndatorare la credite

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, împrumutătorii trebuie să se conformeze cu dispozițiile noului Regulament al Băncii Naționale a României nr. 6/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, care prevăd că gradul de îndatorare maxim va fi de 40% din venitul net la creditele în lei și 20% la cele în valută.

1000

Cadrul juridic

Noul Regulament modifică și completează Regulamentul BNR nr. 17/2012, iar principala modificare reprezintă impunerea unui grad de îndatorare maxim pentru debitorii care contractează un credit de la o instituție de credit sau o instituție financiară nebancară (IFN). Art. 12 din Regulamentul nr. 17/2012, norma existentă, prevede că împrumutătorii stabilesc în cadrul reglementărilor proprii nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare. Noul Regulament standardizează gradul de îndatorare maxim prin retragerea libertății împrumutătorilor de a stabili rata maximă. În prezent, rata medie a gradului de îndatorare în piață este de 47% pentru creditele ipotecare și 45% pentru creditele de consum, conform unui comunicat al BNR.

Astfel, noul Regulament stabilește că gradul maxim de îndatorare este de 40% pentru credite de consum și credite ipotecare, însă este de 45% pentru credite ipotecare destinate achiziționării primei locuințe ce urmează a fi ocupată de debitor. Rata maximă pentru credite în valută este de 20%.

Noul Regulament introduce excepții de la ratele maxime de îndatorare prevăzute. Împrumutătorii pot depăși nivelul maxim al gradului de îndatorare în cazul creditelor de consum nou-acordate în fiecare trimestru, în limita a maximum 15% din volumul creditelor de consum acordate de împrumutător în trimestrul anterior. În plus, împrumutătorii pot depăși rata maximă în cazul creditelor pentru investiții imobiliare nou-acordate în fiecare trimestru, în limita a maximum 15% din volumul creditelor pentru investiții imobiliare acordate de împrumutător în trimestrul anterior. Însă, aceste excepții nu se aplică în cazul creditelor a căror valoare depășește suma de 250.000 de euro. Împrumutătorii trebuie să raporteze trimestrial BNR volumul creditelor nou-acordate, prin intermediul formularului prevăzut în anexa la noul Regulament.

Cum se determină gradul de îndatorare?

Gradul îndatorării totale se calculează ca pondere a obligațiilor totale lunare de plată raportate la venitul net lunar al debitorului.

Intrare în vigoare

Pe 9 noiembrie 2018, modificările la Regulamentul BNR nr. 17/2012 s-au publicat în Monitorul Oficial al României și au intrat în vigoare. Împrumutătorii trebuie să se conformeze cu dispozițiile noului Regulament începând cu data de 1 ianuarie 2019.

©2024 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte