Eolienele – turnul de susținere este inclus în categoria clădirilor pentru scop de impozitare

Eolienele – turnul de susținere, inclus în impozitare

Printr-o lege de modificare a Noului Cod fiscal, turnul de susţinere a turbinelor eoliene se încadrează în categoria clădirilor, pentru scopul aplicării impozitului pe clădiri.

1000

Printr-o lege de modificare a Noului Cod fiscal, turnul de susţinere a turbinelor eoliene se încadrează în categoria clădirilor, pentru scopul aplicării impozitului pe clădiri.

Actul normativ de modificare

Legea 285/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 1028 din 3 decembrie 2018 este actul normativ prin care se modifică textul articolului 453 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal după cum urmează: "b)clădire - orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite, inclusiv construcţiile reprezentând turnurile de susţinere a turbinelor eoliene;"
 

Comentariu KPMG

Cu toate că definiția clădirilor în Codul fiscal nu includea turnul de susținere a turbinelor eoliene, iar Ministerul Finanțelor Publice a transmis multor contribuabili confirmări legate de faptul că aceste elemente nu trebuie incluse în baza impozabilă pentru impozitul pe clădiri, prin Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014, turnul de susţinere al turbinelor eoliene a fost încadrat în categoria clădirilor aşa cum erau acestea definite la art. 249 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Această interpretare a legii fiscale a fost, însă, contestată cu succes în instanțele de contencios administrativ-fiscal românești de către contribuabili, acesta fiind motivul pentru care s-a considerat necesară modificarea legii fiscale.

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte