Modificări aduse Codului Fiscal, aplicabile din noiembrie 2018

Modificările Codului Fiscal, aplicabile din 2018

Principala modificare introdusă de către Guvern prin ordonanță de urgență vizează taxa pe valoare adăugată, prin extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 5% pentru activitățile sportive și recreative, precum și pentru serviciile de cazare, restaurant și catering.

1000
Alin Negrescu

Partener Consultanță Fiscală, Head of Automotive & Industrial Markets

KPMG in Romania

E-mail

Cota redusă se va aplica începând cu data de 1 noiembrie 2018. Ordonanța precizează și termenele de plată în cazul sumelor stabilite prin deciziile de impunere pentru perioada 2014 – 2017 ce vor fi emise de către A.N.A.F., dar și acordarea unor bonificații pentru plata cu anticipație.

Ce se modifică?

În Monitorul Oficial nr. 854, din data de 9 octombrie 2018, a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (numită în continuare “Ordonanța”). Ordonanța aduce mai multe modificări Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Modificările fiscale vizează reducerea cotei de TVA pentru anumite activități, acordarea unor bonificații pentru plata cu anticipație a sumelor stabilite prin decizii de impunere anuală pentru perioada 2014 – 2017 și clarificarea implicațiilor fiscale pe care le au cazurile de modificare a politicilor contabile determinate de adoptarea inițială a unui nou standard internațional de raportare financiară

Reducerea cotei de TVA de la 9 la 5 la sută pentru anumite activități și domenii

Pentru activitățile sportive și recreative, precum și pentru serviciile de cazare, restaurant și catering se va reduce cota de TVA aplicabilă.

Mai precis, începând cu data de 1 noiembrie 2018 cota redusă de 5% se va extinde și pentru:

 • Cazarea în cadrul sectorului hotelier, sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
 • Serviciile de restaurant și catering, cu excepția bauturilor alcoolice, altele decât berea (care se încadrează la codul NC 22 03 00 10);
 • Dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, în scopul practicării sportului și educației fizice.
   

Comentariu KPMG

Atenție! Modificarea cotei de TVA atrage după sine regularizări de taxă pentru situațiile specifice reglementate de Codul Fiscal (de exemplu avansurile încasate).

Bonificații pentru plata cu anticipație a sumelor stabilite prin decizii de impunere anuală pentru perioada 2014 – 2017

Ordonanța aduce clarificări cu privire la definitivarea contribuției de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul minim stabilit prin lege (i.e. 12 salarii minime brute pe țară), precum și de către persoanele fizice care nu realizează venituri.

În plus, Ordonanța aduce clarificări cu privire la:

 • Termenele de plată în cazul sumelor stabilite prin decizii de impunere pentru perioada 2014 - 2017
 • Acordarea unor bonificații pentru plata cu anticipație a sumelor stabilite prin decizii de impunere anuală pentru perioada 2014 – 2017.

Potrivit acestei Ordonanțe:

 • Termenul de plată pentru sumele de plată stabilite prin aceste decizii de impunere anuală, pentru definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 și pentru definitivarea contribuției individuale de asigurări sociale datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2016- 2017 este data de 30 iunie 2019. Pentru plata integrală cu anticipație a acestor sume, până la data de 15 decembrie 2018, se va acorda o bonificație de 10% din aceste sume.
 • Termenul de plată pentru sumele de plată stabilite prin decizii de impunere anuală, emise și comunicate de organul fiscal competent după data intrării în vigoare a OUG 89/2018, pentru definitivarea contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, este data de 30 iunie 2019. Pentru plata integrală cu anticipație a acestor sume, pana la data de 31 martie 2019, se va acorda o bonificație de 10% din aceste sume.

Procedura de aplicare a prevederilor de mai sus se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F. în termen de 30 de zile de la data publicării Ordonanței în Monitorul Oficial al României.

Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică IFRS ca bază a contabilității

 • Ordonanța aduce modificări Codului fiscal în ceea ce privește regulile fiscale pentru contribuabilii care aplică IFRS ca bază a contabilității. Astfel, se extind principiile aplicate în prezent cazurilor de implementare a IFRS ca bază a contabilității și cazurilor de modificare a politicilor contabile determinate de adoptarea inițială a unui nou standard internațional de raportare financiară. Totodată, se extinde aplicarea art. 21 lit. b) pct. 3, privind recunoașterea unor elemente similare cheltuielilor la momentul adoptării inițiale a IFRS ca bază a contabilității sau la momentul implementării de noi standarde, și pentru elementele similare cheltuielilor de natura celor menționate în cadrul art. 26 din Codul fiscal – Provizioane/ajustări pentru depreciere și rezerve.
 • De asemenea, se clarifică tratamentul fiscal al diferențelor de valoare justă reciclate la momentul vânzării/cesionarii titlurilor de participare prin alte elemente ale rezultatului global. Astfel, impactul fiscal al acestor diferențe se va cuantifica la momentul cedării activului ca elemente similare veniturilor/cheltuielilor, după caz, dacă la data vânzării/cesionarii nu sunt îndeplinite condițiile de deținere menționate la art. 23, lit. i). 
 • Mai mult, Ordonanța clarifică tratamentul fiscal al sumelor care provin din anularea unor venituri care au reprezentat anterior venituri impozabile. Astfel, acestea vor fi tratate ca elemente similare cheltuielilor la momentul adoptării IFRS ca bază a contabilității, respectiv la momentul modificării politicilor contabile determinate de adoptarea inițială a noi standarde internaționale de raportare financiară.  

©2024 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte