30 octombrie 2018 – Termenul limită de transmitere a deciziilor de impunere aferente anului 2017 pentru persoane fizice

Termen limită de transmitere a deciziilor de impunere

Anul 2017 este ultimul an pentru care autoritățile fiscale stabilesc impozitul anual datorat și transmit persoanelor fizice deciziile de impunere aferente. Pentru 2017, autoritatea fiscală și-a stabilit, în premieră, un termen limită de îndeplinire a acestei obligații. În viitor, sarcina stabilirii impozitului va reveni contribuabililor, odată cu declararea veniturilor.

1000

Stabilirea impozitului anual datorat de persoanele fizice

  • În Monitorul Oficial nr. 745 din data de 29 august 2018, s-a publicat Ordinul președintelui ANAF nr. 2093 prin care se aprobă procedura de stabilire a impozitului anual datorat de persoanele fizice pe veniturile realizate și procedura de stabilire a sumei de 2% din impozit ce se direcționează către ONG-uri.
  • Se aprobă noul model și conținut al formularului 250 – Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice și al formularului 251 – Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice. Acestea se vor utiliza pentru a stabili impozitul anual datorat de persoanele fizice.
  • Prevederile se aplică veniturilor realizate în 2017.
  • Stabilirea impozitului anual, emiterea și transmiterea deciziilor de impunere se vor efectua până la data de 30 octombrie 2018.

Nedepunerea declarației de impunere anuală

  • Compartimentul de specialitate va identifica persoanele care nu își îndeplinesc obligația de depunere a declarației de impunere anuală, pe baza informațiilor existente în evidența fiscală, cum ar fi: D205, D220, D112, etc.
  • Contribuabilii care nu au depus declarația de impunere anuală vor primi notificări pentru nedepunerea la termen a declarațiilor, emise de compartimentul de specialitate.
  • În cazul persoanelor care nu depun declarația de impunere anuala în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, impozitul pe venit se stabilește din oficiu de către autoritățile fiscale.

Procesarea declarațiilor de impunere anuală

În cazul declarațiilor de impunere anuală depuse la autorități până la data de 31 iulie 2018, termenul pentru procesare este de o lună, respectiv 31 august 2018. Dacă declarațiile sunt depuse după expirarea termenului de depunere, declarațiile urmează a fi procesate în termen de 15 zile de la data primirii declarațiilor.

Procesarea cererilor privind sumele din impozitul anual datorat direcționate pentru susţinerea entităţilor nonprofit/ unităţilor de cult şi pentru acordarea de burse private

Virarea sumelor reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii pentru susţinerea entităţilor nonprofit/ unităţilor de cult se realizează în maximum 90 de zile de la data depunerii cererii.

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte