Lipsa caselor de marcat electronice intră sub incidența Legii prevenirii, pentru a fi sancționată cu avertisment

Lipsa caselor de marcat electronice...

Guvernul aduce sub incidența Legii Prevenirii toate contravențiile prevăzute de legislația privind casele de marcat electronice fiscale, astfel încât nerespectarea termenului limită de dotare (1 septembrie, contribuabili mari si mijlocii si 1 noiembrie, contribuabili mici), din motive neimputabile practic contribuabililor, să nu poată fi sancționată cu amenzi, ci doar cu avertisment și impunerea unui plan de remediere.

1000
Ramona Jurubiță

Country Managing Partner

KPMG in Romania

E-mail

Dacă situația de fapt permite (aparatul nu a fost fiscalizat și instalat încă, a fost comandat sau este achiziționabil de pe piață), planul de remediere impus de organele de control va avea termen scurt. Pe de altă parte, când nu există pe piață aparate de marcat cu jurnal electronic dedicate activității contribuabilului controlat, planul de remediere va avea un termen maxim de 90 de zile.

Cadru legal

În Monitorului Oficial nr. 777 din data de 10 septembrie 2018 s-a publicat Hotărârea Guvernului nr. 701/2018 care menționează introducerea sub incidența prevederilor Legii prevenirii nr. 270/2017 a nerespectării termenului de dotare cu case de marcat cu jurnal electronic de către comercianți conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 (OUG nr. 28/1999), în vederea asigurării unei abordări de tip preventiv, stimulativ și nu de sancționare imediată la prima abatere a operatorului economic.

Potrivit Hotărârii organele de control vor analiza situația fiecărui contribuabil în parte, iar dacă acesta nu s-a dotat cu aparate de marcat cu jurnal electronic, vor aplica avertismentul și vor stabili un termen de dotare de maximum 90 de zile, în funcție de constatări.

Mai departe, potrivit Legii prevenirii, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de dotare stabilit prin planul de remediere, autoritatea/instituția publică cu atribuții de control are obligația să reia controlul, iar în situația în care se constată neîndeplinirea obligațiilor legale în termenul acordat, se aplică sancțiunile prevăzute de OUG nr.28/1999.

De asemenea, în cadrul comunicatului de presă emis de Ministerul de finanțe în acest sens, se atrage atenția asupra necesității ca toate entitățile implicate în acest proces să intensifice demersurile pentru finalizarea avizării tehnice, a fiscalizării, instalării și punerii în exploatare a noilor aparate de marcat electronice fiscale, fiind menționat faptul ca această măsură legislativă este ultimul sprijin care poate fi acordat de Ministerul de Finanțe în perioada de implementare.
 

©2024 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte