Modificări legislative fiscale în UE

Modificări legislative fiscale în UE

Comisia Europeană propune modificări substanțiale ale normelor UE privind taxa pe valoarea adăugată (TVA), cu scopul de a simplifica sistemul actual și de a reduce frauda.

1000
Ramona Jurubiță

Country Managing Partner

KPMG in Romania

E-mail

Sistemul definitiv de TVA pentru tranzacțiile intracomunitare de bunuri către persoane impozabile (B2B) reprezintă, în esență, o revizuire a tratamentului livrărilor intracomunitare de bunuri. În planul de acțiune al Comisiei Europene din aprilie 2016, aceasta a fost una dintre măsurile pe termen mediu care vizează combaterea fraudei si reducerea decalajului de colectare a TVA la nivelul Statelor Membre.

Sistemul definitiv de TVA pentru tranzacțiile intracomunitare cu bunuri

În cadrul noului sistem, comerțul transfrontalier de mărfuri va fi tratat ca o operațiune impozabilă “unică”, care va asigura impozitarea mărfurilor în Statul Membru de destinație a bunurilor. Astfel, furnizorul va percepe TVA la cota din Statul Membru unde sunt livrate bunurile.

Modificările prevăd, de asemenea, introducerea unui portal online (“One Stop Shop”) pentru toți operatorii economici pentru a evita înregistrarea acestora în fiecare Stat Membru.

Acest sistem va fi, de asemenea, disponibil și pentru societățile din afara UE care intenționează să vândă altor societăți din cadrul UE și care, astfel, ar fi obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în fiecare Stat Membru al UE. Aceste societăți vor trebuie doar să își numească un intermediar în UE care să se ocupe de obligațiile privind TVA pentru acestea.

Ca excepție, TVA va fi datorat de persoana impozabilă către care sunt livrate bunurile, în măsura în care aceasta este o “persoană taxabilă certificată” (“certified taxable person”), iar bunurile sunt furnizate de o persoană impozabilă care nu este stabilită pe teritoriul statului membru în care este datorată TVA. Conceptul de “persoană taxabilă certificată” a fost prezentat în propunerea Comisiei din 4 Octombrie 2017.

Noile reguli urmează să intre în vigoare începând cu 1 iulie 2022, Statele Membre fiind obligate să transpună modificările Directivei de TVA în legislațiile naționale până la data de 30 iunie 2022.

©2024 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte