Noua declarație despre beneficiarii sponsorizărilor, mecenatului și burselor private - Formularul 107

Declarația despre sponsorizări,mecenat,burse private

O recentă modificare a Codului Fiscal obligă companiile care fac sponsorizări, mecenat sau acordă burse private, și care beneficiază de credit fiscal la plata impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor să depună, pentru fiecare perioadă fiscală închisă, o declarație informativă privind beneficiarii acestor activități.

1000
Ramona Jurubiță

Country Managing Partner

KPMG in Romania

E-mail

Formularul 107

În Monitorul Oficial nr. 646 din 25 iulie 2018 a fost publicat Ordinul președintelui ANAF nr. 1825/2018 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 107 „Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private“. Obligativitatea depunerii declarației informative a fost introdusă în Codul Fiscal prin OUG nr. 25/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 291 din 30 martie 2018. Declarația se depune pentru perioada aferentă anului în care au fost înregistrate respectivele cheltuieli. Formularul 107 se completează şi se depune de către:

  • contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private;
  • contribuabilii care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, care plătesc şi impozit pe profit şi care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private;
  • contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează sponsorizări pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, potrivit legii.

Termenul și modalitatea de depunere a formularului 107

Conform anexei 2 a Ordinului, la depunerea Formularului 107 se ține cont de termenul de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit și de calitatea persoanei. Avem, așadar, următoarele termene:

  • 25 februarie pentru plătitorii de impozit pe profit cu plăți anuale
  • 25 martie pentru plătitorii de impozit pe profit cu plăți trimestriale
  • 25 ianuarie pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor

În cazul în care persoana juridică se dizolvă:

1) Cu lichidare
Depunerea declarației se face până la data depunerii situațiilor financiare

2)Fără lichidare
Depunerea declarației se face până la închiderea perioadei impozabile

Formularul 107 se completează și depune exclusiv online. De asemenea, sunt permise declarațiile rectificative, în cazul în care apar erori în declarație depusă.

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte