Noi reguli de raportare către autoritățile fiscale pentru intermediari și contribuabili

Noi reguli de raportare către autoritățile fiscale

Autoritățile fiscale vor primi informații privind orice tranzacție desfășurată între un rezident român, persoană fizica sau juridică, și o persoană din afara țării. Ulterior, informația va fi transmisă Statelor Membre prin intermediul schimbului automat de informații.

1000
Ramona Jurubiță

Country Managing Partner

KPMG in Romania

E-mail

Accesați brosura "Mandatory disclosure requirements for intermediaries"

O nouă Directivă Europeană prevede că astfel de tranzacții vor fi raportate fiscului de către intermediarii implicați în tranzacție (e.g. consultanți în orice domeniu) și, în anumite cazuri, chiar de contribuabili. Pentru a fi raportată, o tranzacție trebuie să îndeplinească anumite criterii specific menționate de Directivă și să aibă drept scop obținerea unui avantaj fiscal.

Comentariu KPMG

Deși Statele Membre au termen de implementare a prevederilor până la data de 31 decembrie 2019, iar prima raportare va fi efectuată în anul 2020, la acea dată se vor raporta toate informațiile privind tranzacțiile desfășurate după data de 25 iunie 2018, când prevederile Directivei au intrat în vigoare.

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte