Decizia CJUE privind corectarea informaţiilor din deconturile de TVA

CJUE: Corectarea informaţiilor din deconturile de TVA

În data de 26 aprilie 2018, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (denumită în continuare „CJUE” sau „Curtea”) s-a pronunţat în cauza C 81/17 cu privire la posibilitatea corectării informațiilor din deconturile de TVA, chiar dacă aceste corectări privesc o perioadă care a facut deja obiectul unei inspecții fiscale în materie de TVA.

1000
Ramona Jurubiță

Country Managing Partner

KPMG in Romania

E-mail

Astfel, societatea Zabrus Siret SRL (denumită în continuare „Societatea”) a fost subiectul unei inspecţii în materie de TVA pentru perioada 1 mai 2014 - 30 noiembrie 2014, finalizată prin raportul de inspecție fiscală emis la data de 26 ianuarie 2015. Ulterior, în 25 mai 2015, Societatea a depus decontul de TVA aferent lunii aprilie 2015, cu opţiune de rambursare a TVA. Una dintre sumele cerute la rambursare a provenit din efectuarea unei corectări, după finalizarea inspecţiei fiscale, a unei note contabile de compensare a TVA aferentă lunii iulie 2014, iar o altă sumă a provenit din corectări efectuate în luna februarie 2015, cu privire la tranzacţii aferente anului 2014 pentru care Societatea a identificat în contabilitatea sa documentele justificative relevante numai după finalizarea inspecţiei fiscale.

Autoritățile fiscale au considerat că Societatea nu are dreptul la rambursarea TVA aferentă acestor achiziții pe considerentul că sumele respective privesc operaţiuni efectuate într o perioadă fiscală anterioară perioadei de verificare, care a făcut deja obiectul unei inspecţii fiscale.

Conform CJUE, Directiva în materie de TVA se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care, prin derogare de la termenul de prescripție de cinci ani prevăzut de dreptul național pentru corectarea declarațiilor în materie de TVA împiedică o persoană impozabilă să efectueze o astfel de corectare în vederea exercitării dreptului său de deducere a TVA pentru simplul motiv că această corectare privește o perioadă care a făcut deja obiectul unei inspecții fiscale.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de70222502f67b4ec780d9acae0fd3103b.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3aOe0?text=vat&docid=201488&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=812658

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte