Cerințe mai stricte pentru auditul intern

Cerințe mai stricte pentru auditul intern

Publicată la jumătatea anului trecut, Legea nr. 162/2017 (“Legea”) privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate în România a adus modificări semnificative asupra auditului statutar, ca urmare a adoptării la nivel național a reformei auditului statutar din Uniunea Europeană (ex: transparență sporită a rapoartelor de audit statutar ale companiilor de interes public, un raport suplimentar adresat comitetului de audit etc.).

1000
Richard Perrin

Partener, Head of Advisory

KPMG in Romania

E-mail

Această lege subliniază importanța efectuării auditului intern de către entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului statutar.

Scopul efectuării auditului intern este de a adăuga valoare și a îmbunătăți activitățile unei companii, cum ar fi:

  • Revizuirea nivelului la care compania și-a atins obiectivele.
  • Identificarea riscurilor cu care se confruntă compania și pregătirea planului de acțiune pentru menținerea riscurilor în limitele acceptabile pentru companie. 
  • Sprijin pentru protejarea activelor și a reducerii posibilității de fraudă.
  • Îmbunătățirea eficienței și eficacității activităților interne ale companiei.
  • Îmbunătățirea integrității și credibilității raportărilor financiare emise.
  • Asigurarea conformității cu legile, reglementările, politicile și procedurile în vigoare.
  • Stabilirea procedurilor interne de monitorizare.
  • Testarea mediului de control intern.
  • Identificarea oportunităților de îmbunătățire.

Neefectuarea auditului intern de către entitățile ale căror situații financiare sunt supuse auditului statutar constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei. De asemenea, Legea subliniază faptul că responsabilii pentru coordonarea activității de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditori financiari activi.

Cerințele acestei legi sunt importante îndeosebi pentru companiile care până în prezent au beneficiat de audit intern organizat la nivelul grupului (în afara României), precum și pentru companiile care au externalizat activitățile de audit intern către un furnizor de servicii din afara României. Companiile din România aflate în oricare dintre aceste situații trebuie să se asigure că auditorii interni responsabili cu organizarea și coordonarea activității de audit intern sunt auditori financiari activi, înregistrați în România, adică membri activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), autorizați de către Autoritatea pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS).

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte