Decizie cu privire la aplicarea măsurilor de simplificare în cazul tranzacțiilor triunghiulare

Decizie cu privire la tranzacțiile triunghiulare

Recent, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a emis decizia în cazul C-580/16 Firma Hans Bühler KG cu privire la aplicarea măsurilor de simplificare în cazul tranzacțiilor triunghiulare, stabilind faptul că aceste măsuri se aplică și în situația în care societatea intermediară care acționează ca și cumpărător-revânzător este stabilită sau înregistrată în scop de TVA în Statul Membru din care sunt transportate bunurile.

1000
Ramona Jurubiță

Country Managing Partner

KPMG in Romania

E-mail

Această decizie este foarte importantă pentru persoanele care sunt implicate în astfel de tranzacții succesive, deoarece în prezent există diferențe de interpretare între Statele Membre cu privire la aplicarea acestor măsuri de simplificare, unele state refuzând aplicarea acestora în cazul în care cumpărătorul-revânzător este stabilit sau înregistrat în scopuri de TVA în Statul Membru din care sunt transportate bunurile.

Așadar, conform acestei decizii, în cazul în care avem de-a face cu o operațiune tringhiulară care implică efectuarea unei achiziții intracomunitare de o persoană impozabilă, denumită cumpărător-revânzător, cu scopul unei livrări ulterioare către o altă persoană impozabilă (clientul final), bunurile fiind transporate intracomunitar direct de la furnizorul ințial către clientul final, se aplică măsurile de simplificare chiar și atunci când cumpărătorul-revânzător este stabilit și înregistrat în scopuri de TVA în Statul Membru din care sunt expediate sau transportate bunurile, dar această persoană impozabilă utilizează numărul de identificare în scopuri de TVA din alt Stat Membru pentru achiziția intracomunitară în discuție. În aceste conditii, cumpărătorul-revânzător nu mai are obligația de înregistrare în scop de TVA în Statul Membru unde ajung bunurile respective.

 

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte