Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (cod 212)

Declarație unică privind impozitul pe venit...

Începând cu acest an avem o nouă declarație pentru impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

1000
Ramona Jurubiță

Country Managing Partner

KPMG in Romania

E-mail

Declarația unică

În Monitorul Oficial nr. 279 din data de 29 martie 2018 s-a publicat Ordinul nr. 888 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului (212) „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” (în continuare „OUG 18/2018”).

Acest ordin prevede aprobarea modelului și conținutului formularului, precum și instrucțiunile de completare. Acest formular se utilizează pentru declararea veniturilor realizate în anul 2017, precum și pentru declararea impozitului pe venitul estimat și a contribuțiilor sociale obligatorii datorate de personale fizice începând cu anul 2018.

Noul formular înlocuiește un număr de șapte declarații fiscale care erau depuse de către personale fizice ce desfășurau activități economice sau care realizau unele categorii de venituri din România și din străinătate.

Declarația are termen de depunere 15 martie inclusiv a fiecărui an și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță. În anul 2018, declarația se depune până la data de 15 iulie 2018 și poate fi depusă și în format fizic. În cazul contribuabililor care încep o anumită activitate în cursul anului fiscal termenul de depunere va fi de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Declarația se completează pe surse și categorii de venit, iar în cazul obținerii de venituri din mai multe surse sau categorii se va completa câte o secțiune/anexă pentru fiecare categorie în parte.
 

Comentariu KPMG

Rămâne de văzut dacă noul mecanism și noua declarație va crea probleme contribuabililor sau dacă, într-adevăr, va ușura modalitatea de declarare a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate. Conform OUG 18/2018, până la data de 23 aprilie 2018, trebuie emis ordinul privind Procedura de acordare a asistenței realizată de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central și de transmitere a declarației unice.
 

© 2024 KPMG Tax SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte