Simplificarea declarării și plății obligațiilor fiscale ale persoanelor fizice: propunerea autorităților pentru 2018

Simplificarea declarării și plății obligațiilor fiscale

Ministerul Finanțelor Publice a anunțat că, începând cu anul 2018, persoanele fizice vor depune o declarație unică prin intermediul căreia ar urma să definitiveze obligațiile fiscale aferente anului fiscal precedent și în același timp să estimeze obligațiile fiscale pentru anul curent. Acest mecanism de simplificare va presupune și introducerea unui singur termen de plată, plățile anticipate nemaifiind obligatorii.

1000
Ramona Jurubiță

Country Managing Partner

KPMG in Romania

E-mail

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

Noi schimbări legislative au fost propuse în vederea simplificării obligațiilor declarative și de plată ale persoanelor fizice care realizează alte categorii de venituri în afara celor salariale. În acest sens, se preconizează introducerea unei declarații unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice care să comaseze 7 dintre declarațiile existente în prezent (i.e. D200, D201, D220, D221, D600, D604, D605).

Aplicarea noului mecanism fiscal este planificată începând cu acest an. Concret, obiectivul este ca, începând cu anul 2018, persoanele fizice să depună o declarație unică prin intermediul căreia să definitiveze obligațiile fiscale aferente anului fiscal precedent și în același timp să estimeze obligațiile fiscale pentru anul curent.

Un alt obiectiv avut în vedere de acest mecanism de simplificare se referă la introducerea unui singur termen de depunere a declarației. Astfel, pentru anul 2018 termenul de depunere propus este 15 iulie 2018. Începând cu anul 2019, termenul de depunere vizat este 31 martie.

În ceea ce privește modalitatea de determinare a sumelor datorate, declarația unică va avea la bază sistemul de autoimpunere. Mai exact, va fi eliminat sistemul plăților anticipate cu definitivare în anul fiscal următor, respectiv plățile în baza deciziilor de impunere emise de autorități, iar contribuabilii vor efectua calculul obligațiilor fiscale prin intermediul declarației unice.

Totodată, noul sistem propune măsuri de simplificare a procedurii de depunere a declarației, prin încurajarea contribuabililor de a depune declarația în format electronic (Spațiu Privat Virtual sau semnătură electronică bazată pe certificat calificat). Depunerea în format fizic va mai putea fi realizată doar pentru anul 2018.

Termenul de plată propus este 31 martie al anului următor pentru anul precedent, însă contribuabilii au posibilitatea de a efectua plăți anticipate oricând pe parcursul anului având în vedere venitul estimat. Pentru anul 2018, este analizată posibilitatea de a introduce un sistem de bonificații pentru acei contribuabili care achită anticipat obligațiile estimate.

Comentariu KPMG

Mecanismul de simplificare propus aduce o serie de avantaje atât pentru persoanele fizice vizate, cât și pentru autoritățile fiscale.

Totuși, rămân câteva aspecte care vor necesita clarificări, în special cele referitoare la aplicarea sistemului de autoimpunere, precum și procedura de evitare a dublei impuneri pentru acele persoane care realizează venituri din străinătate și sunt îndreptățite la credit fiscal.

Introducerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale trebuie făcută odată cu modificarea Codului Fiscal (Legea nr. 227/2015). Vom reveni cu mai multe detalii pe măsură ce sunt aprobate și modificate actele legislative relevante.
 

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte