Instanța europeană clarifică regulile de ajustare a TVA pentru bunurile de capital neutilizate o perioadă

Instanța europeană clarifică regulile de ajustare a TVA

Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată trebuie înțeleasă în sensul că nu ar impune ajustarea TVA deduse la achiziția ori modernizarea unui bun de capital atunci când imposibilitatea utilizării acestuia pentru operațiuni taxabile cu TVA s-a datorat unor motive independente de voința contribuabilului care îl deține, cum ar fi nereușita exploatării prin închiriere.

1000
Ramona Jurubiță

Country Managing Partner

KPMG in Romania

E-mail

Interpretarea instanței europene

Recent Curtea de Justiție a Uniunii Europene ( în continuare numită „CJUE”), prin hotărârea dată în cauza C-672/16 a adus noi clarificări cu privire la exercitarea dreptului de deducere a TVA în baza intenției de a utiliza anumite bunuri pentru activități taxabile.

Mai specific, conform deciziei CJUE, Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată se opune reglementărilor naționale care prevăd ajustarea TVA deduse inițial pentru un bun imobil pentru care contribuabilul a optat pentru taxarea operațiunilor de închiriere/leasing atunci când acest bun imobil a rămas neutilizat pentru o perioadă de timp mai mare de doi ani, deși contribuabilul a întreprins demersuri pentru închirierea acestuia (în regim de taxare).

În consecință, această decizie confirmă dobândirea definitivă a dreptului de deducere a TVA atât timp cât un agent economic a depus toate diligențele în vederea utilizării bunurilor în cadrul operațiunilor taxabile, iar imposibilitatea utilizării acestora în cadrul unor astfel de operațiuni s-a datorat unor motive independente de voința sa.

 

Comentariu KPMG

Această decizie este importantă pentru că subliniază (încă o dată) importanța principiului fundamental care stă la baza exercitării dreptului de deducere, respectiv intenția de a desfășura activități care permit exercitarea acestui drept, chiar și în situația bunurilor de capital pentru care sunt aplicabile regulile speciale de ajustare a TVA deduse.

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte