Limitarea deductibilității costului creanțelor cesionate – o schimbare în Codul fiscal aprobată de Parlament

Deductibilitatea costului creanțelor cesionate,limitată

Una din modificările aduse Ordonanței 25/2017 printr-un proiect de lege aprobat recent de Camera Deputaților are impact asupra băncilor, instituțiilor financiare non-bancare, societăților comerciale care cesionează creanțe, precum și a companiilor de administrare a creanțelor. Se introduc noi prevederi în ceea ce privește regulile de determinare a bazei asupra căreia se aplică limitarea deductibilității pierderilor generate de scoaterea din gestiune a creanțelor cesionate. Limitarea deductibilității se va aplica numai pierderii din cesiunea de creanțe, nu întregii valori a creanței cedate.

1000
Ramona Jurubiță

Country Managing Partner

KPMG in Romania

E-mail

Limitarea se raportează, comparativ cu regimul fiscal inițial, la o bază mai echitabilă

În data de 21 februarie 2018, Camera Deputaților a aprobat proiectul legii de aprobare a Ordonanței nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (“Ordonanța 25/2017”). Proiectul legii de aprobare va fi transmis Președintelui pentru promulgare, iar Legea de aprobare a Ordonanței 25/2017 va intra în vigoare la 3 zile după publicarea în Monitorul Oficial, în cazul în care nu va fi prevăzut un alt termen.

Astfel, potrivit proiectului de lege aprobat de Camera Deputaților, pierderea netă reprezentând diferența dintre prețul de cesiune și valoarea creanțelor cesionate va fi deductibilă în limita unui plafon de 30% din valoarea acestei pierderi. Conform variantei inițiale a Ordonanței 25/2017, limitarea de 30% se aplică asupra cheltuielilor cu scoaterea din gestiune a creanțelor cesionate, indiferent de prețul cesiunii (mecanism în vigoare începând cu 1 ianuarie 2018 și până la intrarea în vigoare a legii de aprobare a Ordonanței nr. 25/2017).

În cazul instituțiilor de credit, în situația în care creanțele cesionate sunt acoperite parțial sau integral cu ajustări pentru pierderi așteptate, precum și în situația în care creanțele sunt scoase din evidență în conturi în afara bilanțului și apoi sunt cesionate, 70% din diferența între valoarea creanței înstrăinate și prețul de cesiune reprezintă elemente similare veniturilor.

De asemenea, în cazul în care cesionarul cedează creanța, pierderea netă se va determina ca diferență între prețul de cesiune și costul de achiziție al creanței.
 

Comentariu KPMG

Proiectul de lege aprobat de Camera Deputaților asigură aplicarea uniformă a prevederilor privind deductibilitatea cheltuielilor înregistrate de diferitele categorii de contribuabili cu scoaterea din gestiune a creanțelor cesionate, indiferent de reglementările contabile aplicabile.

Totuși, impactul fiscal va fi diferit în funcție de modalitatea în care ia naștere dreptul de creanță, după cum urmează:

  • pierderea netă se va determina prin referință la valoarea nominală a creanței, în cazul în care cedentul este primul creditor;
  • pierderea netă se va determina prin referință la costul de achiziție a creanței, în cazul în care cedentul a achiziționat în prealabil creanța de la un alt creditor.

Totodată, prin faptul că noile reguli vizează limitarea deductibilității pierderilor nete, se restrânge impactul fiscal în cazul creanțelor cesionate la un preț de cesiune egal sau apropiat de valoarea nominală a acestora (astfel, conform noilor reguli, în cazul cesiunii unei creanțe cu valoarea nominală de RON 100, la un preț de RON 90, limitarea deductibilității se va aplica asupra pierderii nete de RON 10, în locul valorii nominale de RON 100, așa cum prevede textul actual al Ordonanței 25/2017).

Am prezentat mai jos un exemplu numeric pentru a evidenția care este impactul noilor prevederi asupra societăților care înstrăinează creanțe. Am pornit de la ipoteza că se scoate din gestiune o creanță cu o valoare nominală de RON 100, pentru care s-au înregistrat ajustări pentru depreciere/pierderi așteptate de RON 90 (tratate drept deductibile din punct de vedere fiscal la momentul constituirii) și care se vinde la un preț de RON 20.

Rezultat contabil al operațiunilor: 10 profit contabil realizat prin vânzarea creanței

Ajustare fiscală: 70% x (100-20) = 56 – Se va aduna la calculul rezultatului fiscal

Operațiunile de mai sus sunt prezentate cu titlu de exemplu pentru a ilustra impactul noilor prevederi. Baza impozabilă obținută în urma operațiunilor de mai sus este de RON 66, fiind compusă din rezultatul contabil obținut în urma cesiunii creanței (i.e. RON 10) și o ajustare fiscală, cheltuială nedeductibilă, respectiv element similar veniturilor, după caz (i.e. RON 56).
 

©2024 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte