Modificări legislative fiscale privind contribuțiile la Fondul pentru mediu

Modificări legislative fiscale Fondul pentru mediu

În data de 28 decembrie 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1030 Ordinul Ministrului Mediului privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu.

1000
Ramona Jurubiță

Country Managing Partner

KPMG in Romania

E-mail

Noua variantă a Metodologiei păstrează mare parte din prevederile anterioare, însă aduce și o serie de dispoziții noi și clarificări.

În primul rând, noul Ordin introduce o diagramă privind procesul de valorificare a deșeurilor, astfel încât companiile să poată determina dacă deșeurile de ambalaje încredințate operatorilor economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pot fi luate în considerare la îndeplinirea, în mod individual, a obiectivelor de valorificare prin reciclare.

O modificare de impact este preluarea în legislația de mediu a principiului prevalenței economicului asupra juridicului, conform căruia inspectorii din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu („AFM”) pot să nu ia în considerare o tranzacție care nu are scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzacții sau activități pentru a reflecta scopul economic.

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte