Scutirea de impozit pe venitul din salarii din domeniul IT se aplică și angajaților cu studii medii dacă sunt studenți

Scutirea de impozit pe salarii din domeniul IT

S-a extins sfera de aplicare a scutirii de impozit pe venitul din salarii pentru angajații implicați în activitatea de creare a programelor pentru calculator, prin includerea celor cu studii superioare de scurtă durată, precum și a celor cu studii medii, dacă sunt studenții unei instituții de învățământ superior acreditate. Două noi ocupații se califică pentru scutire: programator ajutor și analist ajutor.

1000
Mădălina Racovițan

Madalina Racovitan, Tax Partner, Head of People Services

KPMG in Romania

E-mail

Modificări cu privire la aplicarea scutirii de impozit
În data de 18 ianuarie 2018, în Monitorul Oficial al României nr. 52, a fost publicat Ordinul MEN/MFP/MCSI/MMJS nr. 3024/3337/1168/492 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, ce înlocuiește Ordinul MEN/MFP/MCSI/MMJS nr. 409/4.020/737/703/ din 11 mai 2017.

Conform art. 1, alin (1), lit. c din acest Ordin emis în data de 8 ianuarie 2018, vor putea beneficia de scutire de impozit și angajații care au absolvit o formă de învățământ superior de scurtă durată sau care dețin o diplomă de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate. Anterior, scutirea era aplicabilă doar angajaților ce dețin o diplomă care atestă că au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată sau o diplomă de licență.

În lista din Anexa Ordinului s-au adăugat două noi ocupații, pentru care nu este necesar ca ocupanții acestora să aibă studii superioare:

  • Programator ajutor, ce presupune activități de asigurare a suportului tehnic în realizarea programelor pentru calculator, conform unor specificații predefinite, și asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformității cu specificațiile;
  • Analist ajutor, ce presupune activități de asigurare a suportului tehnic pentru realizarea analizei în vederea definirii specificațiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerințelor utilizatorilor.

 

Comentariu KPMG

Pentru încadrarea angajaților cu studii medii pe una din pozițiile din anexă, trebuie avute în vedere restricțiile impuse de codul COR cu privire la nivelul de calificare necesar pentru încadrarea pe aceste ocupații. Pentru restul celor 8 ocupații incluse și anterior în anexa de la Ordinul MEN/MFP/MCSI/MMJS nr. 409/4.020/737/703/ din 11 mai 2017 se impune, în continuare, absolvirea unor forme de învățământ superior. Conform metodologiei COR, este necesar nivelul 4 de calificare (impus de International Standard Classification of Occupations) pentru încadrarea pe respectivele ocupații.

©2024 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte