Dezvoltatorii imobiliari și producătorii agricoli devin beneficiarii unei amnistii fiscale

Dezvoltatorii imobiliari - amnistie fiscala

Principalii beneficiari ai amnistiei fiscale recent legiferate de Parlamentul României sunt persoanele fizice care au obtinut venituri din transferul proprietăților imobiliare pe perioadele fiscale de până la 1 iunie 2017, dacă veniturile acestora au fost sau ar fi putut fi reîncadrate fiscal ca venituri din activități independente, cu consecința plății unui impozit pe venit și a contribuțiilor sociale aferente.

1000
Ramona Jurubiță

Country Managing Partner

KPMG in Romania

E-mail

Mai beneficiază de amnistia legiferată și persoanele care au realizat activități de producție agricolă pe perioadele fiscale de până la 31 decembrie 2016, cărora li s-a impus sau li s-ar fi putut impune plata TVA datorită depășirii plafonului de scutire prevăzut de Codul fiscal.

În data de 18 ianuarie 2018, în Monitorul Oficial al României nr. 52, a fost publicată Legea 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale. Actul normativ a reprezentat o inițiativă parlamentară, asupra căreia Ministerul Finanțelor Publice a avut un punct de vedere negativ, menținut pe tot parcursul procesului legislativ. Legea a intrat în vigoare pe 21 ianuarie 2018. Procedura de aplicare urmează să fie emisă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Cum motivează legea inițiatorii acesteia?
În expunerea de motive, inițiatorii invocă drept temei pentru amnistia fiscală propusă necesitatea îndreptării situațiilor apărute în practică din cauza aplicării neunitare a legislației incidente de către organele fiscale. Contradicțiile în interpretarea și aplicarea legii fiscale au ca efect și dubla impunere. 

Cine sunt beneficiarii amnistiei fiscale?
Beneficiază de amnistie urmatoarele categorii de contribuabili:

  • Persoanele fizice care au obținut venituri din transferul proprietăților imobiliare pe perioadele fiscale de până la 1 iunie 2017 – denumite generic în continuare „Dezvoltatori imobiliari”. 
  • Persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale care au realizat activități de producție agricolă pe perioadele fiscale de până la 31 decembrie 2016 – denumite generic în continuare „Producătorii agricoli individuali”.

Ce categorii de obligații fiscale se anulează?

  • În cazul dezvoltatorilor imobiliari, se anulează impozitul pe venit și contribuțiile sociale, precum și accesoriile aferente acestora (dobânzi și penalități de întârziere), stabilite de organul fiscal ca urmare a reîncadrării ca venituri din activitate independentă a veniturilor obținute de aceștia. Pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2017, organele fiscale pierd dreptul de a emite decizii de impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare. 
  • În cazul producătorilor agricoli individuali, se anulează diferențele de T.V.A., precum și accesoriile aferente acestora, stabilite de organul fiscal ca urmare a depășirii plafonului de scutire. Pentru perioadele anterioare datei de 31 decembrie 2016, organele fiscale pierd dreptul de a emite astfel de decizii de impunere.
  • Atât în cazul dezvoltatorilor imobiliari cât și în cazul producătorilor agricoli individuali, deciziile de impunere de această natură deja emise se anulează din oficiu. Deciziile emise și necomunicate la data intrării în vigoare a legii nu se mai comunica. Mai mult, legea conferă beneficiarilor ei dreptul la restituirea sumelor deja plătite in contul obligațiilor fiscale aferente unor astfel de decizii.

©2024 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte