Nou termen de declarare către REVISAL a modificărilor de salarii care privesc anul 2018 – 31 martie 2018

Nou termen de declarare către REVISAL a salariilor

In contextul trecerii contribuțiilor sociale în sarcina angajatului, începand cu anul 2018, angajatorii din România care vor aduce modificări nivelului salariului lunar brut sau indemnizațiilor, sporurilor ori altor adaosuri, primesc o derogare utilă și necesară de la obligația de a transmite informațiile privind aceste modificări către REVISAL cu cel puțin o zi înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Termenul până la care se amână obligația de raportare este 31 martie 2018.

1000
Ramona Jurubiță

Country Managing Partner

KPMG in Romania

E-mail

În data de 19 decembrie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind Registrul General de Evidenta al salariatilor (“Hotarârea nr. 905/2017”) care abrogă Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 si aduce modificări cu privire la completarea și transmiterea în registru a elementelor raportului de muncă.

Documentul stabilește ca excepție faptul că angajatorii vor putea transmite până la data de 31 martie 2018, orice modificare a salariului de bază lunar brut, a indemnizaţiilor, sporurilor, precum şi a altor adaosuri, care intervine de la data intrării în vigoare a Hotărârii nr. 905/2017 și până la 31 martie 2018. Conform unui comunicat de presă al Ministerului Muncii și Justiției din 14 decembrie, această modificare a intervenit în contextul mutării CAS și CASS la salariat.

Ulterior datei de 31 martie 2018, modificările privind salariului de bază lunar brut, a indemnizaţiilor, sporurilor, precum şi ale altor adaosuri prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă, vor fi transmise în REVISAL în 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării.

Actul normativ mai prevede o serie de alte modificări ale termenelor de declarare, printre care menționăm:

  • modificările funcției, duratei, tipului contractului se vor înregistra cel târziu în ziua lucrătoare anterioară producerii modificării;
  • suspendarea/încetarea suspendării se vor declara cel târziu în ziua lucrătoare anterioară suspendării/încetării suspendării;
  • modificarea datelor de identificare ale angajatorului sau ale salariaților se înregistrează în 3 zile lucrătoare de la data apariției modificării.
  • De asemenea, documentul stabilește și o serie de fapte care constituie contravenții cu privire la înregistrarea în REVISAL și sancțiunile aplicabile pentru săvârșirea acestora.

Hotărârea nr. 905/2017 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv 19 decembrie 2017, cu excepţia prevederilor art. 8 şi art. 13 alin. (3) (ce reglementează regimul contravențional), care intră în vigoare în 10 zile de la data publicării.
 

©2024 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte