Cercetare, dezvoltare și inovare-Stimulentele fiscale și creșterea economică în România

R&D:Stimulentele fiscale și creșterea economică

Studiul de față își propune, fără a se constitui într-o analiză exhaustivă, să realizeze o scurtă radiografie a performanțelor sectorului CDI în România (subliniind și importanța acestuia în cadrul contextului economic național), punând accent pe impactul semnificativ pe care îl pot avea facilitățile fiscale aplicate în acest domeniu.

1000
Ramona Jurubiță

Country Managing Partner

KPMG in Romania

E-mail
CDI in Romania

Urmare a crizei financiare internaționale, creșterea economică a reprezentat, și constituie în continuare, un obiectiv primordial al strategiilor guvernamentale, atât la nivelul țărilor Uniunii Europene, cât și la nivel internațional. Având în vedere că în noul context al competitivității globale progresul tehnologic este recunoscut a reprezenta unul din elementele cheie ale unei dezvoltări economice sustenabile, un loc central în această ecuație este reprezentat de sectorul cercetării, dezvoltării și inovării (CDI). 

Este cunoscut faptul că susținerea sectorului CDI se realizează prin intermediul unui mix de politici și instrumente variate, multe dintre ele complementare. Pe fondul dificultăților înregistrate de multe țări în a asigura un nivel optim al finanțării publice în această arie, una din politicile des utilizate o reprezintă încurajarea de către sectorul guvernamental a implicării sectorului privat în activitățile specifice de CDI, atât din punct de vedere investițional, cât și la nivel operațional. Un instrument eficient și deopotrivă la îndemâna statelor îl reprezintă stimulentele de ordin fiscal ce pot fi definite și implementate, astfel încât să contribuie cu succes la obiectivul menționat mai sus.

La nivel organizațional, respectiv în domeniul politicii de resurse umane, societățile orientate spre cercetare, dezvoltare și inovare pot influența pozitiv strategia și rezultatele activităților pe care le realizează în acest domeniu prin încurajarea, la nivel individual, a propriilor angajați să exploreze și să adopte noi modalități de a gândi. În acest sens, descoperirile din domeniul neuroștiinței, în special în ceea ce privește neuroplasticitatea, și felul în care acestea pot ajuta oamenii să devină inovatori în activitatea lor va fi explorată în cadrul acestui document.

Studiul de față își propune, fără a se constitui într-o analiză exhaustivă, să realizeze o scurtă radiografie a performanțelor sectorului CDI în România (subliniind și importanța acestuia în cadrul contextului economic național), punând accent pe impactul semnificativ pe care îl pot avea facilitățile fiscale aplicate în acest domeniu. În acest context, vom expune spre comparație situația unor țări din regiune, vom analiza diferite cadre practice de implementare, concluzionând mai apoi asupra principalelor direcții de urmat în vederea atingerii obiectivului final.

Considerăm oportun momentul efectuării acestei analize având în vedere schimbările legislative curente de natură fiscală, cu impact direct asupra sectorului la nivel național, dar și dezechilibrele serioase înregistrate de România la capitolul performanțelor specifice, în special în contextul competitivității regionale la nivelul Uniunii Europene. 

Avem încrederea că inițiativa KPMG va reprezenta un reper pentru viitoarele discuții publice pe această temă, precum și o invitație la reflecție, adresată atât factorilor de decizie, dar și celor ce participă activ la modelarea sectorului CDI românesc.

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte