media

Director, Marketing

KPMG in Romania

E-mail

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte

Analiza comparativă efectuată de KPMG indică necesitatea unor standarde consecvente privind raportările de sustenabilitate la nivel global

Progresul înregistrat pe linia prezentării informațiilor privind impactul climatic în cadrul rapoartelor anuale ale unora dintre cele mai mari bănci din lume a încetinit în 2021, potrivit unui raport recent al Grupului privind Standardele Internaționale din cadrul KPMG.

Raportul de analiza comparativă asupra informațiilor legate de climă, întocmit pentru al doilea an consecutiv de KPMG, are la bază cele mai recente rapoarte anuale publicate de 35 de bănci majore din întreaga lume – oferind perspective utile pentru investitori, autoritățile de reglementare, companiile care raportează informații privind sustenabilitatea, precum și pentru alte părți interesate.

În ciuda unui consens larg asupra necesității unei transparențe sporite cu privire la impactul climatic, analiza arată că, în timp ce multe instituții au făcut pași clari spre a prezenta voluntar mai multe informații, toate băncile analizate oferind unele informații legate de climă, progresul în direcția prezentării unor informații mai detaliate a încetinit și variaza semnificativ de la un teritoriu la altul.

Băncile din jurisdicțiile care au implementat deja reglementări mai stricte privind prezentarea informațiilor legate de climă au progresat cel mai mult în direcția prezentării unor informații îmbunătățite – băncile din Marea Britanie fiind cele mai avansate. Între același timp, unele jurisdicții în care nivelul informațiilor prezentate în rapoartele anuale a fost în trecut mai scăzut au recuperat decalajul față de jurisdicțiile mai avansate.

Înființarea Consiliului pentru Standarde de Sustenabilitate Internaționale (ISSBTM) marchează un moment important în crearea unui cadru de referință global pentru o raportare de sustenabilitate consecventă și relevantă pentru investitori – inclusiv cu privire la impactul climatic. În anticiparea noilor standarde de prezentare a informațiilor ce vor fi emise de ISSB, conform analizei KPMG există indicii că unele bănci au adoptat o abordare de expectativă până când vor avea mai multă claritate cu privire la noile standarde.

În ciuda progresului mai lent, analiza KPMG evidențiază faptul că băncile sunt conștiente de riscurile legate de climă, în special atunci când este vorba de descrierea riscurilor pe care le-au identificat și de modul în care și-au creat structurile de guvernanță necesare pentru a gestiona aceste riscuri. Având în vedere accentul tradițional al băncilor pe managementul riscului, nu este atât de surprinzător faptul că majoritatea instituțiilor analizate oferă informații detaliate în această privință.

Șaptezeci și șapte la sută dintre băncile analizate indică faptul că integrează riscurile legate de climă în cadrul mai larg de gestionare a riscurilor și că încep să aplice procesele uzuale de identificare, evaluare, gestionare și raportare asupra riscurilor legate de climă.

Multe dintre bănci recunosc, de asemenea, că riscul legat de climă este un risc global care le afectează celelalte riscuri. Celelalte riscuri cel mai frecvent afectate sunt riscul de credit, riscul reputațional, riscul de conformitate și riscul operațional. Cu toate acestea, în timp ce informațiile privind riscul de credit sunt detaliate în partea de început a rapoartelor anuale, foarte puține dintre bănci conectează aceste informații cu impactul asupra situațiilor financiare.

Monica Dragoi, Director în Departamentul de Audit din KPMG România și specialist în raportare de sustenabilitate precizează: „Raportarea de sustenabilitate devine o parte din ce în ce mai importantă a pachetului de raportare al companiilor, iar băncile nu fac excepție. Din acest raport vedem că băncile înțeleg necesitatea prezentării informațiilor privind impactul climatic și că fac multe raportări voluntare în acest sens. Cu toate acestea, accentul tot mai mare pe cerințele de reglementare este binevenit, deoarece va conduce la mai multă consecvență și va stabili standarde clare. Băncile românești trebuie să se pregătească pentru cerințelor de reglementare sporite la nivel global și european, în particular pentru noile Standarde Europene de Raportare asupra Sustenabilității (ESRS), care se vor aplica multor companii din UE.”

Angela Manolache, Partener coordonator al sectorului serviciilor financiare pentru KPMG România adaugă: „Acest studiu este o lectură interesantă, deoarece ilustrează cât de importantă este sustenabilitatea pentru viitorul sectorului bancar. Băncile trebuie să conștientizeze faptul că schimbările climatice și orientarea spre sustenabilitate le pot afecta în mai multe moduri. Desigur, ar trebui ca băncile în primul rând să mențină propriile emisii din activitate operațională la un nivel cât mai scăzut și să țintească spre emisii nete zero. În ceea ce privește investițiile, băncile ar trebui să țină cont de potențialele riscuri asupra portofoliilor lor ca urmare a schimbărilor climatice (spre exemplu, dezastrele naturale care pot afecta capacitatea creditorilor de a rambursa împrumuturile). Mai mult, orientarea spre sustenabilitate poate afecta viabilitatea investițiilor în anumite sectoare (cum ar fi cel al combustibililor fosili) și poate genera inclusiv probleme reputaționale. Un punct important menționat în studiu este conceptul de emisii finanțate, adică ideea de a măsura efectul investițiilor unei bănci asupra schimbărilor climatice. Majoritatea băncilor incluse în studiu s-au angajat să atingă un nivel zero de emisii finanțate (și operaționale) nete până în 2050 (sau mai devreme). Studiul arată, de asemenea, că orientarea spre sustenabilitate generează multe oportunități pentru bănci de a-și dezvolta afacerile, de exemplu prin investiții în sectorul în creștere al energiei verzi, și să contribuie în acest fel la combaterea schimbărilor climatice. Încurajez executivii din sectorul bancar să citească acest raport și sper că va fi util în promovarea dezvoltării sustenabile a sectorului.”