Sunteți pregătiți să beneficiați de listarea la bursă?

Sunteți pregătiți să beneficiați de listarea la bursă?

KPMG în România a realizat Ghidul Listării la BVB, ce reprezintă un instrument util pentru companiile românești care sunt în căutarea unor surse de finanțare care să le permită dezvoltarea sustenabilă a afacerilor. Deși au fost recent emise o serie de măsuri legislative care au afectat indirect piața de capital, perspectivele bursei din România rămân favorabile, având în vedere că în septembrie 2018 FTSE Russell a aprobat ridicarea cu o treaptă a performanței pieței de capital din România în privința criteriului „Lichiditate”.

1000
media

Director, Marketing

KPMG in Romania

E-mail

Piața de capital din România, asemenea celorlalte piețe europene, poate fi afectată de volatilitatea macroeconomică. Schimbări legislative semnificative, precum recenta Ordonanță de Urgență nr. 114/2018, care introduce taxa pe activele financiare ale băncilor și taxe noi pe cifra de afaceri pentru sectorul energetic și telecomunicații, respectiv cerințe de capital suplimentar pentru administratorii de pensii private (cei mai importanți investitori instituționali pe bursă) pot afecta încrederea investitorilor în economia românească în ansamblu. Considerăm că îngrijorările exprimate de investitori în privința efectelor pe termen lung ale Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 nu reflectă neapărat o lipsă de încredere în tranzacționarea pe bursă, ci o reacție firească față de incertitudinea creată în materie de reglementări fiscale și economice la nivel național.

Bursa poate fi considerată un barometru al performanței economiei românești deoarece ea reflectă în mare parte tendințele, evoluțiile în privința finanțării antreprenorilor români. Mai mult, dincolo de rolul de barometru obiectiv, relația între bursă și mediul investițional este una simbiotică, deoarece bursa facilitează tranzacționarea unor produse financiare lichide, astfel atrăgând investitori care doresc să beneficieze de un randament care poate fi convertit oricând în numerar.

2019 poate fi momentul optim pentru a da startul unui plan realist de acces al companiilor către nivelul următor de dezvoltare, prin listarea la bursă într-un orizont de timp previzibil și controlat. În România, unii antreprenori ezită să își listeze societatea ca urmare a unor motive nu neapărat întemeiate, printre care îngrijorarea că societatea este prea mică sau că vor pierde controlul asupra afacerii lor. Pentru a clarifica astfel de aspecte și pentru a prezenta o variantă realistă și fezabilă pentru dezvoltarea prin listarea pe piața de capital, KPMG a elaborat Ghidul Listării la BVB în scopul de a aborda aspectele-cheie privind decizia de listare, pregătirea ofertei, listarea efectivă și obligațiile post-listare.

O performanță bună a produselor financiare listate pe bursă poate promova mai multe investiții în societățile comerciale care emit respectivele acțiuni sau obligațiuni. Aceasta se datorează faptului că investitorii iau în calcul performanța anterioară a produselor financiare și consideră sustenabilitatea companiilor pe baza unor factori precum randamentele investițiilor pe bursă, guvernanța corporativă și relația cu investitorii. În schimb, investițiile la bursă atrag finanțări importante, inclusiv infuzii de capital străin, care pot ajuta la dezvoltarea societăților comerciale și implicit a economiei românești.

Într-un studiu al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) din 2017, The Role of Stock Exchanges in Fostering Economic Growth and Sustainable Development, se arată că economia financiară afectează economia „reală” prin impactul asupra productivității, alocarea eficientă a resurselor și sporirea gradului de competiție și inovare. Mai mult, transferul și împărțirea riscului facilitează mobilizarea capitalului. Studiul arată că mărimea pieței de capital (măsurată prin capitalizare bursieră) poate conta mai puțin decât lichiditatea pieței.

Listările recente descrise în Ghid ilustrează că, în plus față de atragerea unor finanțări considerabile, beneficiile unei listări includ eficientizarea și dezvoltarea afacerii atât la nivel național, cât și internațional, prin implementarea proceselor de guvernanță corporativă solicitate de BVB în urma admiterii la tranzacționare. Investitorii și emitenții vizează beneficiile care vor putea fi generate ca urmare a unei posibile reclasificări în viitorul apropiat în categoria de piață emergentă, ceea ce ar atribui statutul de ”investment grade”.

Ghidul reușește să ofere unei companii românești o imagine de ansamblu asupra caracteristicilor principale privind listarea la BVB. Ghidul consideră etapele listării într-un mod holistic, începând cu decizia de listare și ajungând până la cerințele de raportare post-listare. KPMG susține această abordare contextuală deoarece o listare de succes necesită o pregătire atentă, inclusiv schimbări în guvernanța corporativă.

„Listarea la bursă poate fi o călătorie importantă în dezvoltarea unei companii , dar aceasta călătorie către o afacere matură trebuie bine pregătită. Ca etapă preliminară în vederea listării la bursă, companiile ar trebui să efectueze o autoevaluare a gradului de pregătire, începând să se administreze ca o companie listată chiar înainte de a trece prin procesul de ofertă publică, prin punerea în aplicare a sistemelor de control intern și de raportare financiară și a structurii de guvernanță corporativă, pentru a evalua din timp posibilitatea de a satisface cerințele investitorilor și de reglementare. În vederea creșterii competitivității, afacerile românești au nevoie de îmbunătățirea proceselor de control intern și de structuri solide de finanțare și guvernanță pe care o listare le poate aduce”, a declarat Cezar Furtună, Head of Audit and Assurance, KPMG în România.

Ghidul subliniază că beneficiile listării pot fi accentuate dacă antreprenorul formează o echipă cu expertiză solidă, în scopul implementării operațiunilor necesare. Membrii echipei includ directorul general, directorul financiar, intermediarii, avocații, auditorii, consultanții fiscali și evaluatorii. Echipa are nevoie de o strategie de durată, deoarece membrii echipei trebuie să se implice în procesul de listare începând cu primii pași de pregătire a societății pentru listare, pregătire a documentației necesare și până la implementarea strategiilor post-listare.

Deși listarea oferă beneficii semnificative societăților cu o pregătire pe măsură, nu trebuie trecute cu vederea provocările listării, care includ o monitorizare mai atentă, formalități suplimentare privind luarea deciziilor și diluarea controlului. Pentru a ajuta la întâmpinarea unor asemenea provocări, Ghidul acoperă întrebările cheie pe care ar trebui să și le pună un antreprenor care ia în calcul listarea.

„La fel ca orice altă inițiativă care aduce recompense pe termen lung, procesul de listare la bursă nu este lipsit de provocări. Însă puteți înfrunta aceste provocări cu încredere, gestionându-le impactul, dacă sunteți bine informați și pregătiți pentru ele. Exemple din alte țări est-europene, precum Polonia, arată că se poate ca listarea să vă ajute să ajungeți în altă ligă, iar noi nu vedem de ce nu ar fi companiile românești jucători importanți la nivel local și regional. Listarea pe bursă poate ajuta la creșterea transparenței și vizibilității companiilor care țintesc spre un grad accelerat de dezvoltare. Am elaborat această publicație pentru a vă ajuta să dobândiți o viziune de ansamblu asupra procesului. Sperăm că veți considera acest Ghid o sursă utilă de referință când veți demara această călătorie”, a declarat Laura Toncescu, Partener KPMG, Head of KPMG Legal.

Teme cheie acoperite de Ghid:

  • Listarea poate ajuta la crearea unui mix lucrativ de finanțare pe bază de credite (debt finance) și prin capital propriu (equity finance);
  • Finanțarea care va fi obținută prin bursă poate permite societății să investească în inovații, tehnologii și practici de lucru care să vă aducă un avantaj față de concurenți;
  • Admiterea la tranzacționare pe BVB se poate înfăptui prin ofertă publică inițială, plasament privat sau listare tehnică;
  • Etapele listării, și anume decizia, pregătirea, listarea și post-listarea;
  • Procesul de admitere la tranzacționare implică îndeplinirea anumitor cerințe tehnice și formalități administrative, printre care free-float;
  • Potențialii investitori, inclusiv fonduri de investiții, fonduri de pensii, instituții financiare, companii listate sau nelistate;
  • Costurile listării, inclusiv tarifele administrative impuse de BVB și ASF;
  • Eventualii investitori în cadrul listării vor acorda o atenție sporită nivelului de încredere transmis de structura și compoziția guvernanței corporative a societății; 
  • Eventuala reclasificare în septembrie 2019 a pieței de capital din România în categoria de piață emergentă ar ajuta ca piața să fie vizată de fonduri de investiții străine cu capital considerabil;
  • Prospectul de ofertă publică, deși complex, urmează o structură bine-definită de legile românești și europene.

Despre Ghid
Informațiile publicate în Ghidul Listării la BVB se bazează pe analize efectuate de KPMG și pe statistici și informații publicate de către BVB, Autoritatea de Supraveghere Financiară și FTSE Russell. Analizele au fost efectuate pe baza legilor românești și europene și a bunelor practici remarcate de KPMG în cadrul societăților comerciale care activează pe piața de capital din România.
 

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte