Transferuri către terțe părți

Transferuri către terțe părți

Nu partajăm informații cu caracter personal cu terțe părți, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru nevoile noastre legitime profesionale și de afaceri, pentru a vă îndeplini cerințele și/sau după cum este cerut sau permis de legi sau standardele profesionale. Acest lucru include:

  • Furnizorii noștri de servicii: transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal furnizorilor noștri de servicii terți, precum furnizorii noștri de sisteme (IT), furnizorii noștri de găzduire (hosting), furnizorii noștri de servicii de salarizare, consultanții noștri (cum ar fi consilierii juridici) și alți furnizori. KPMG colaborează cu astfel de furnizori pentru ca aceștia să poată prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în numele nostru. KPMG va transfera date cu caracter personal numai atunci când aceștia respectă standardele noastre stricte privind prelucrarea datelor și securitatea. Partajăm numai informații personale care le permit acestora să își ofere serviciile.
  • Dacă suntem reorganizați sau vânduți unei alte organizații: KPMG va dezvălui în mod tipic și date cu caracter personal legate de vânzarea, cesiunea sau alt transfer al oricărui element al activității KPMG la care se referă datele cu caracter personal.
  • Instanțe, tribunale, organe de executare silită sau de reglementare: KPMG va dezvălui date cu caracter personal pentru a răspunde solicitărilor instanțelor, tribunalelor, guvernului sau agențiilor de aplicare a legii sau în cazul în care acest lucru este necesar sau prudent pentru a respecta legile, ordinele sau regulile aplicabile în instanță sau tribunale sau regulamentele guvernamentale sau profesionale.
  • Auditurile: divulgarea datelor cu caracter personal va fi, de asemenea, necesară pentru confidențialitatea datelor sau auditurile de securitate și/sau pentru a investiga sau a răspunde la o plângere sau la o amenințare la adresa securității.
  • Asigurătorii: regulile noastre profesionale și cerințele noastre de afaceri dovedesc că deținem o acoperire de asigurare semnificativă în ceea ce privește activitățile de afaceri („programul nostru de asigurare”). Acest lucru este necesar pentru a ajuta fiecare firmă membră a rețelei KPMG să acopere costurile asociate creanțelor care ar putea apărea în cazul în care se presupune că s-a greșit ceva în cursul furnizării de servicii clienților săi. Pentru a asigura funcționarea eficientă a programului de asigurare, programul de asigurare implică un număr de participanți diferiți de pe piața asigurărilor (de exemplu brokeri, asigurători și reasigurători, precum și consilieri profesionali și alte părți terțe implicate în cazul în care există o cerere de despăgubire). Unii dintre acești participanți la piața asigurărilor ne vor cere să divulgăm date cu caracter personal despre dumneavoastră. Datele vor fi utilizate de participanții la piața asigurărilor pentru subscrierea și administrarea continuă a programului de asigurare, în cazul în care există o cerere de despăgubire care vă interesează și pentru a permite participanților de pe piața asigurărilor să respecte obligațiile legale și de reglementare. Unii dintre acești participanți la piața asigurărilor vor gestiona aceste date în numele nostru (precum furnizorii noștri de servicii descriși mai sus), iar alții vor dori să prelucreze datele despre dumneavoastră independent de noi.