Program de training, compensații și beneficii în sectorul bancar – aspecte privind cerințe de reglementare

Particularitățile, provocările și aspectele esențiale ale cerințelor de reglementare aplicabile în România

Particularitățile, provocările și aspectele esențiale ale cerințelor de reglementare.

30 ianuarie - 1 februarie 2024

Într-un context economic, politic și social tot mai volatil, transparența și conformarea cu reglementările naționale și internaționale devin din ce în ce mai importante. Instituțiile financiare reprezintă unul dintre pilonii economiilor globale, cu rol esențial în intermedierea capitalului și în susținerea economiilor, iar nivelul ridicat de reglementare în acest sector reflectă importanța lor vitală în menținerea stabilității financiare.  

Vă invităm să vă alăturați KPMG la cursul deschis dedicat specialiștilor în compensații și beneficii din sectorul bancar, în care vom explora particularitățile, provocările și aspectele esențiale ale cerințelor de reglementare aplicabile în România referitoare la compensații și beneficii în acest sector vital și puternic reglementat. 

Ziua 1: Introducere în Reglementările Bancare privind remunerarea

Ora 9:00-9:15 | Deschidere și Introducere

 • Prezentare generală a cursului
 • Obiective și rezultate așteptate

Ora 9:15-12:45 | Cerințe de reglementare privind politicile de remunerare și implicații pentru HR: Regulamentul BNR nr. 5/2013 & Recomandările Autorității Bancare Europene (EBA)

 • Cerințe de reglementare relevante – imagine de ansamblu
 • Cerințe generale aplicabile politicii de remunerare (aplicabile la nivelul întregului personal)
 • Identificarea membrilor personalului pentru care există cerințe specifice („personalul identificat”)
 • Remunerație fixă vs. variabilă și criterii de clasificare
 • Alte tipuri de remunerare și cerințe specifice
 • Ajustarea la riscuri/ Amânarea/ Plata în instrumente/ Retenția instrumentelor
 • Ajustări ex-post – acorduri de tip Malus și Clawback
 • Aspecte privind guvernanța și roluri specifice (organul de conducere/ comitetul de remunerare/ funcțiile de control intern)

Ora 12:45-13:00 | Q&A și Discuții

Ziua 2: Cerințe de raportare și Aspecte fiscale

09:00-10:30 | Raportare și transparentizare în domeniul Compensațiilor și Beneficiilor

 • Cerințe de publicare a informațiilor privind remunerarea (Pilonul 3)
 • Transparentizarea practicilor de compensare
 • Bune practici privind comunicarea în Comp & Ben (total reward, educarea managerilor)

10:45-12:45 | Aspecte fiscale

 • Optimizarea a pachetelor de beneficii
 • Noi reglementări fiscale în domeniul compensațiilor și beneficiilor

Ora 12:45-13:00 | Q&A și Discuții

Ziua 3: Cadrul legal și Planuri de remunerare în acțiuni

Ora 9:00-11:00 | Planuri de Remunerare în Acțiuni

 • Definirea conceptului de "remunerare în acțiuni". De ce sunt relevante planurile de remunerare în acțiuni în sectorul bancar?
 • Beneficii HR și Rolul în Retenția Angajaților. Avantajele pentru angajați: lichiditate, ownership și alinierea intereselor
 • Aspecte Juridice în Planuri de Remunerare în Acțiuni. Elemente cheie ale unui acord de remunerare în acțiuni
 • Implicații juridice privind drepturile acționarilor și guvernanța corporativă
 • Aspecte Fiscale ale Planurilor de Remunerare în Acțiuni (tratamentul fiscal pentru angajat, angajator)

Ora 11:00-13:00 | Legislația Muncii si Protectia Datelor

 • Legislația muncii – aspecte de actualitate: Impactul noii legi privind dialogul social asupra organizațiilor. Noi modele de flexibilizare a relațiilor de muncă.
 • GDPR și Protecția datelor

Ora 13:00-13:15 | Încheiere și Feedback

 • Acordare Certificat de finalizare
 • Discuții și feedback pentru îmbunătățirea viitoarelor sesiuni

Notă: Materialele de curs, studiile de caz și exemplele vor fi furnizate în format electronic.
Eveniment cu taxă de participare
.

Locația
KPMG Romania
Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 89A, sector 1, București

Mai multe detalii și înregistrare

Vasilica Solomon
T:+40 739 713 776
E: vasilicasolomon@kpmg.com

 

informative image