Seminar: Închiderea exerciţiului fiscal 2019. Aspecte fiscale practice și noutăți legislative fiscale și contabile

Principalele aspecte care ar trebui avute în vedere în legătură cu închiderea exercițiului financiar 2019.

Principalele aspecte care ar trebui avute în vedere în legătură cu închiderea 2019.

Timișoara, 27 februarie 2020

În cadrul acestui seminar care se va desfășura într-un mod interactiv, vom discuta despre problemele cu care am observat că se confruntă în practică multe dintre societățile comerciale.

Pentru a fi siguri că vom acoperi cele mai importante teme pentru participanți, avem rugămintea de a ne transmite la momentul înscrierii, și o listă de câteva probleme practice care ați dori să fie dezbătute.

Cui se adresează? 

Cursul se adresează managerilor şi specialiştilor din domeniul financiar, contabil şi fiscal.

Obiectivele cursului:

Discutarea principalelor aspecte de avut în vedere la închiderea exercițiului financiar 2019 din punct de vedere contabil și fiscal (impozit pe profit, TVA, impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți, taxe locale).

Instructori:  

Cursul va fi susținut de profesioniști KPMG cu experiență în domeniul contabil și fiscal:

 • Georgiana Niță, Senior Manager, Guvernanță, Risc și Raportare, KPMG în România
 • Sebastian Pescar, Manager, Audit, KPMG în România 
 • Adina Bănici, Senior Manager, Consultanță Fiscală, KPMG în România
 • Corina David, Manager, Consultanță Fiscală, KPMG în România
 • Vlad Foica, Manager, Consultanță Fiscală, KPMG în România
 • Raluca Radosav, Associate Manager, Consultanță Fiscală, KPMG în România

Contacte

Agendă

08:45 – 09:15 Înregistrarea participanților
09:15 – 11:15 Introducere 
 • Lista de verificare de final de an. Ce ar cuprinde obligatoriu procedura de închidere a exercițiului financiar 2019?
 • Inventarierea patrimoniului – tratament contabil și fiscal
 • Despre reevaluarea imobilizărilor corporale, revenirea la cost în cazul imobilizărilor corporale și amortizarea fiscală, cheltuieli angajate, ajustări de depreciere și provizioane
 • Impozitul pe clădiri și reevaluarea
 • Venituri și cheltuieli angajate și tratamentul fiscal aplicabil
 • Ajustări pentru depreciere și provizioane
 • Stocuri în curs de aprovizionare și recunoașterea veniturilor din vânzarea bunurilor (bunuri în tranzit la închiderea exercițiului)
11:15 – 11:30 Pauză de cafea

11:30 – 13:00
 • Exemple de tratamente contabile (ex. reducerile comerciale, costurile îndatorării)
 • Modificarea politicilor contabile și estimări ale conducerii
 • Corectarea erorilor – tratament contabil și trata-ment fiscal
 • Evenimente ulterioare datei bilanțului 
 • Importanța manualului de politici contabile
13:00 – 14:00 Pauză de prânz
14:00 – 16:00
 • Beneficii acordate salariaților – regulile privind prestările/livrările către sine
 • Pierderi din creanțe (impozit pe profit și TVA)
 • Împrumuturi intra-grup: dobânzi și diferențe de curs valutar, costul excedentar al îndatorării
 • Deductibilitatea cheltuielilor (cheltuieli privind ser-viciile de consultanță, tranzacții intra-grup etc.), implicații TVA și impozit pe veniturile nere-zidenților
 • Dimensionarea creditelor fiscale și recunoașterea creditului fiscal extern
 • Cheltuielile de cercetare-dezvoltare  
 • Scutirea profitului reinvestit
 • Declararea și plata impozitului pe profit (plăți an-ticipate, an fiscal diferit de anul calendaristic etc.)
 • Certificarea declarațiilor fiscale
16:00 – 16:15 Pauză de cafea
16:15 – 17:00 2020 - Ce să avem în vedere


În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest eveniment, vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră și vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări în acest sens.

informative image