Seminar: Închiderea exerciţiului fiscal 2019. Aspecte fiscale practice și noutăți legislative fiscale și contabile

Principalele aspecte care ar trebui avute în vedere în legătură cu închiderea exercițiului financiar 2019.

Principalele aspecte care ar trebui avute în vedere în legătură cu închiderea 2019.

Cluj Napoca, 11 februarie 2020

Noile reglementări contabile și fiscale aplicabile impun schimbări de regim, precum și oportunități, de aceea este benefic să le identificăm și să analizăm cum trebuie aplicate, respectiv valorificate. 

În cadrul acestui seminar, care se va desfășura într-un mod interactiv, vom discuta despre problemele cu care am observat că se confruntă în practică multe dintre societățile comerciale.

Cui se adresează?

Cursul se adresează managerilor şi specialiştilor din domeniul financiar, contabil şi fiscal.

Obiectivele cursului:

Discutarea principalelor aspecte de avut în vedere la închiderea exercițiului financiar 2019 din punct de vedere contabil și fiscal (impozit pe profit, TVA, impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți, taxe locale).

Expunerea celor mai semnificative modificări recente ale Codului Fiscal şi ale reglementărilor contabile în contextul închiderii exercițiului financiar 2019.

Instructori:

Cursul va fi susținut de profesioniști KPMG cu experiență în domeniul fiscal:

 • Romana Schuster, Chief Knowledge Officer, Consultanță Fiscală, KPMG în România
 • Alexandru Comănescu, Director, Consultanță Fiscală, KPMG în România

 

Contacte

Agendă

09:00 – 09:30 Înregistrarea participanților
09:30 – 11:00

Introducere 

 • Inventarierea patrimoniului: perisabilități, pierderi tehnologice și minusuri de inventar (impozit pe profit și TVA)
 • Protocol, sponsorizare, bunuri acordate gratuit (impozit pe profit si TVA)
 • Venituri și cheltuieli angajate, ajustări de depreciere și provizioane
 • Deductibilitatea cheltuielilor (cheltuieli privind serviciile de consultanţă, tranzacţii intra-grup etc.), implicații TVA și impozit pe veniturile nerezidenților
 • Reduceri comerciale cuvenite sau datorate – abordari recente în inspecții fiscale
11:00 – 11:15 Pauză de cafea

11:15 – 12:45
 • Despre reevaluarea imobilizărilor corporale, revenirea la cost în cazul imobilizărilor corporale, schimbarea metodei de amortizare și amortizarea fiscală
 • Pierderi din creanțe; creanțe cesionate (impozit pe profit și TVA)
 • Împrumuturi intra-grup: dobânzi și diferențe de curs valutar, costul excedentar al îndatorării
 • Dimensionarea creditelor fiscale și recunoașterea creditului fiscal extern  
12:45 – 13:30 Pauză de prânz
13:30 – 15:00
 • Scutirea profitului reinvestit
 • Declararea şi plata impozitului pe profit (plăți anticipate, an fiscal diferit de anul calendaristic etc.)
 • Certificarea declarațiilor fiscale; declarații rectificative
 • Distribuția de dividend
 • Obligații declarative la sfarșitul anului 2019
 • Aspecte de procedură fiscală și jurisprudență

Pentru a fi siguri ca vom acoperi cele mai importante teme pentru participanți, avem rugămintea de a ne transmite la momentul înscrierii și o listă de câteva probleme practice care ați dori să fie dezbătute.

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest eveniment, vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră și vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări în acest sens.

informative image