Interacțiuni între contabilitate și fiscalitate – impozit pe profit, microîntreprinderi, nerezidenți, TVA, salarii

KPMG in Romania vă invită la discutarea şi dezbaterea principalelor elemente ce țin de interacțiunea dintre contabilitate și fiscalitate.

Discutarea elementelor ce țin de interacțiunea dintre contabilitate si fiscalitate.

Cluj, 10.12.2019

În cadrul acestui seminar, care se va desfășura într-un mod interactiv, vom discuta despre problemele cu care am observat că se confruntă în practică multe dintre societățile comerciale. De aceea, pentru a fi siguri ca vom acoperi cele mai importante teme pentru participanți, avem rugămintea de a ne transmite, la momentul înscrierii, și o listă de câteva probleme practice care ați dori să fie dezbătute.

Cui se adresează?

Cursul se adresează managerilor şi specialiştilor din domeniul financiar, contabil şi fiscal.

Prezentatori:

Cursul va fi susţinut de profesionişti KPMG cu experienţă în domeniul fiscal:

  • Horațiu Mihali - Partner, Audit, KPMG în România
  • Romana Schuster - Chief Knowledge Officer, Consultanță Fiscală, KPMG în România
  • Loredana Dănilă - Senior Manager, Asistență Contabilă, KPMG în România
     

Agendă:

09:00 – 09:30

Înregistrarea participanților

09:30 – 09:45

Introducere

09:45 – 11:15

Aspecte contabile întâlnite în legislația fiscală

 

Alinierea contabilitate vs. fiscalitate în temeiul legislației fiscale;

 

Rolul contabilității în determinarea unui rezultat fiscal corect;

 

Politicile contabile ale societății și impactul fiscal al acestora;

 

Erorile contabile și impactul lor asupra rezultatului fiscal;

 

Reinvestirea profitului – cerințe și implicații contabile și fiscale;

 

Ajustările pentru depreciere – constituire și deductibilitate la calculul rezultatului fiscal;

 

Amortizarea activelor – tratament contabil și fiscal;

 

Lucrări efectuate asupra activelor societății – capitalizare sau cheltuială curentă?

11:15– 11:30

Pauză

11:30 – 13:00

Reglementări privind documentele justificative

 

Rolul și conținutul documentelor justificative;

 

Păstrarea și arhivarea documentelor financiar-contabile;

 

Documente interne ale societății: nota de recepție și constatare diferențe, fișa de magazie, bon de predare, transfer, restituire, bon de consum, decizie pentru alocare serie și număr facturi, chitanțe, avize – aspecte practice (așa DA / așa NU);

 

Avizul de expediție;

 

Scrisoarea de trăsură (CMR);

 

Foile de parcurs;

 

Factura, factura simplificată și autofactura; corectarea facturilor;

 

Alte aspecte de interes practic.

13:00 – 14:00

Prânz

14:00 – 15:40

Modificări legislative recente; exemple practice

 

Dividende distribuite trimestrial (situații financiare interimare) – implicații contabile și fiscal;

 

Cesiunea de creane;

 

Costurile excedentare ale îndatorării din perspectivă fiscală – implicații contabile;

 

Cum determinăm cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile – exemple practice;

 

Cum se înregistrează operațiunile aferente Stock Option Plan;

 

Propuneri de modificare a reglementărilor contabile.

 15:40 – 16:00

Sesiune de întrebări și răspunsuri

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest eveniment, vă mulțumim pentru prezență și vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări.

Pentru o abordare cât mai practică din perspectiva participanților, în cazul în care aveți studii de caz care au legătura cu subiectele prezentate în agendă și doriți să fie analizate în cadrul cursului, vă rugăm să le trimiteți cât mai curând posibil, la adresa de e-mail: alinaturlea@kpmg.com.

Contacte

informative image