KPMG în Romania vă invită la discutarea şi dezbaterea principalelor elemente ce țin de impozit pe profit, pe dividende,și de veniturile nerezidenților

15 Noiembrie 2018, 9:00AM - 4:00PM, EET Cluj Napoca, România

KPMG în Romania, prin seminarul pe care îl organizează, vă invită la discutarea şi dezbaterea principalelor elemente ce țin de impozit pe profit, pe dividende cât și de veniturile nerezidenților. Având în vedere aceste aspecte, considerăm relevant să fie identificate corect regimurile contabile și fiscale, precum și oportunitățile generate.

Sumar

Pe fondul intensificării controalelor autorităților, precum și al noutatilor fiscale aparute in 2018, ne propunem să abordăm în acest curs o serie de aspecte tehnice importante din perspectiva impozitului pe profit, veniturilor nerezidenților cât și a dividendelor, împreună cu studii de caz şi exemple practice de rezolvare a acestora.

Cui se adresează?

Cursul se adresează managerilor şi specialiştilor din domeniul financiar, contabil şi fiscal.

Instructori: 

Cursul va fi susţinut de profesionişti KPMG cu experienţă în domeniul fiscal:

 • Romana Schuster, Chief Knowledge Officer, Departamentul de Consultanță Fiscală.
 • Cristian Tataru, Tax Manager, Departamentului de Consultanță Fiscală, biroul din Cluj.

Contacte

Mai mult despre KPMG în România

08:30 – 09:00 Înscrierea participanților
09:00 – 09:10 Introducere
09:10 – 10:45

Impozitul pe profit/câștigurile de capital ale nerezidenților

 • Cele mai recente clarificari din Codul fiscal si Codul de procedura fiscala
 • Alte modificari legislative cu impact fiscal (ex. adoptarea normelor privind country by country reporting privind preturile de transfer; semnarea conventiei multilaterale privind tratatele de evitare ale dublei impuneri, directiva UE Anti-Tax Avoidance, etc.)
 • Interactiunea intre impozitul pe profit si impozitul specific – reguli de alocare a cheltuielilor
 • Impozitul pe venitul microintreprinderilor – oportunitati noi de optimizare in cadrul grupului
 • Regimul special al asocierilor persoanelor fizice cu platitori de impozit pe profit, platitori de impozit pe venitul microintreprinderilor, platitori de impozit specific
 • Plățile în favoarea acționarilor și asociaților/achizițiile peste prețul de piață
 • Calculul rezultatului fiscal si aplicarea regulilor de deducere – situatii speciale (provizioane, ajustari pentru depreciere, amortizarea fiscala, etc)
 • Impactul reorganizărilor de grup (contributii cu active, fuziuni, divizări totale și parțiale, divizări cu aport, lichidări). Fondul comercial pozitiv versus fondul comercial negativ
10:45 – 11:00 Pauză
11:00 – 12:30

Impozitul pe dividende/cu reținere la sursă pe venitul nerezidenților:

 • Scutiri/reduceri conform legislației românești, legislației comunitare, convențiilor de evitare a dublei impuneri
 • Aspecte comune privind impozitul pe profit si TVA (cazuistica si jurisprudenta recenta)
 • Aspecte declarative / raportări contabile și fiscale.
 • Ce si cand poate fi distribuit? Conditii de distributie a dividendelor, primelor de emisiune, utilizarea altor elemente de capital
 • Ce obligatii fiscale si/sau declarative au beneficiarii dividendelor?
12:30 – 13:30 Prânz
13:30 – 15:00 

Reglementări anti-abuz:

 • Regimul aplicabil castigurilor de capital al nerezidentilor
 • Cazul special al redevențelor
 • Cazul special al prestărilor de servicii / cota punitivă de 50%
 • Aspecte declarative / raportări contabile și fiscale - noutati
 • Regula generală anti-abuz – tranzacții artificiale, aplicarea convențiilor de evitare a dublei impuneri
 • Validitatea de fond și formă a documentelor justificative – noi abordări ale autoritatilor
 • Caracterul real al operațiunilor – când se chestionează, cum se poate susține
15:00 – 15:15  Pauză
15:15 – 16:00

Scutiri și reduceri de impozit pe profit – aspecte controversate

 • Spete privind calculul deducerii suplimentare pentru cercetare-dezvoltare
 • Scutirea profitului reinvestit – aspecte interpretabile
 • Sesiune de întrebări și răspunsuri
   

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest eveniment, vă mulțumim pentru prezență și vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări.

Pentru o abordare cât mai practică din perspectiva participanților, în cazul în care aveți studii de caz care au legătura cu subiectele prezentate în agendă și doriți să fie analizate în cadrul cursului, vă rugăm să le trimiteți cât mai curând posibil, la adresa de e-mail: aturlea@kpmg.com