KPMG România vă invită la discutarea și dezbaterea efectului evoluțiilor recente asupra companiei dumneavoastră

13 Noiembrie 2018, 8:30AM - 5:30PM, EET Bucuresti, România

Având în vedere multiplele schimbările legislative care au intervenit în acest domeniu pe parcursul anului (în special prin O.U.G. nr. 74/2018), precum și intensificarea controalelor AFM, KPMG România vă invită la dezbaterea efectului acestor evoluții asupra companiei dumneavoastră.

Obiectivele cursului:

Pe parcursul cursului, veți avea ocazia să vă exersați cunoștințele și să aflați informații noi cu privire la contribuțiile datorate la Fondul pentru mediu, de la obligațiile de conformare cu prevederile legale pe care le are societatea dumneavoastră până la principalele probleme apărute în practică în acest domeniu, prin analizarea și dezbaterea unor studii de caz concrete.

Evenimentul se va desfășura într-o manieră interactivă, fiind încurajată intervenția participanților, precum și prezentarea unor studii de caz aplicabile participanților ori chiar sugerate de către aceștia.

Cui se adresează? 

Menționăm că acest curs se adresează în primul rând persoanelor, din cadrul societății, care au responsabilități privind urmărirea și îndeplinirea obligațiilor de mediu și care, potrivit legii, trebuie să fie instruite în mod continuu în acest domeniu. De asemenea, se adresează și persoanelor interesate de implicațiile generate de activitatea companiei din perspectiva gestiunii deșeurilor si a contribuțiilor datorate la Fondul pentru mediu.

Instructori:

Cursul va fi susținut de profesioniști KPMG cu experiență în domeniul contabil și fiscal:

 • Alexandru Tudor, Associate Manager, Servicii Impozitare Indirectă – Taxe vamale, accize si contribuții la Fondul pentru mediu
 • Liana Alexe, Consultant, Servicii Impozitare Indirectă – Taxe vamale, accize si contribuții la Fondul pentru mediu

Contacte

Mai mult despre KPMG în România

08:30 – 9:00 Înregistrarea participanților
09:00 – 10:30

Introducere

 • Cadru legislativ
 • Pentru ce se datorează taxe de mediu?
 • Controlul AFM

Ambalajele și deșeurile de ambalaje

 • Ce înseamnă ambalaj?
 • Definiția „introducerii pe piața națională”
10:30 – 10:45 Pauză
10:45 – 12:30

Ambalajele reutilizabile – problema paleților

 • Tratamentului aplicat ambalajelor reutilizabile primare
 • Obligațiile legale ale unei societăți privind ambalajele plasate pe piața națională – evidențe, calcul, declarare, îndeplinirea obiectivelor legale, trasabilitate, etc.
 • Modalitatea de calcul al cantității de ambalaje introduse pe piața națională – ce ambalaje trebuie să iau în calcul și de unde pot să iau informații?
 • Obligații de declarare
 • Calculul contribuției - obiective minime anuale de reciclare / valorificare – modificarea obiectivelor din 2019
12:30 – 13:30 Prânz
13:30 – 15:30

Posibilități de îndeplinire a obiectivelor anuale de reciclare / valorificare, condiții specifice fiecărei variante

 • Îndeplinirea în mod individual a obiectivelor de reciclare/valorificare – cu cine și în ce condiții o să poată companiile să încheie un contract începând cu anul 2019?
 • Trasabilitatea deșeurilor de ambalaje – cerințe legale specifice
 • Transferul responsabilității către OTR. Cine are responsabilitatea plății contribuției? Alte probleme ce pot apărea în practică

Contribuția pentru EEE / B&A:

 • Ce reprezintă EEE?
 • Categorii de EEE-uri până la/după 15 august 2018
 • Ce reprezintă bateriile și acumulatorii?
 • Obligații privind înregistrarea și raportarea la ANPM și AFM
 • Obligații de gestionare a DEEE / B&A
 • Contribuția datorată pentru 2017 - 2019 / începând cu 2020
15:30 – 15:45 Pauză
15:45 – 17:30

Alte contribuții la Fondul pentru mediu

 • Contribuția pentru uleiuri
 • Contribuția pentru substanțe periculoase
 • Ecotaxa
 • Contribuția pentru economia circulară

Sesiune de întrebări și răspunsuri

Pentru o abordare cât mai practică din perspectiva participanților, în eventualitatea în care aveți studii de caz care au legătură cu subiectele prezentate în agendă și doriți să fie analizate în cadrul cursului, vă rugăm să le trimiteți la adresa de e-mail: anadavid@kpmg.com