KPMG România reia seria de evenimente de exersare a cunoștințelor de legislație vamală și implicațiile practice ce pot apărea din perspectiva TVA.

31 Octombrie 2018, 9:00AM - 5:00PM, EET Bucuresti, România

Prin această abordare a cursurilor, ne propunem să renunțăm la clasicul format de seminar, bazat pe aspecte teoretice, și să purtăm o discuție interactivă bazată exclusiv pe cazuri practice și probleme specifice.

Obiectivele cursului

Gândit ca un exercițiu comun pe teme particulare, workshop-ul nostru se va concentra pe rezolvarea studiilor de caz pregătite de specialiștii KPMG, în cadrul grupurilor de lucru formate din participanții la seminar.

În cadrul evenimentului, ne vom concentra pe 4 subiecte-cheie: aplicarea scutirii de TVA în cazul livrărilor succesive de bunuri, regimuri vamale speciale, implicațiile TVA ale operațiunilor vamale prin alte State Membre și valoarea în vamă a bunurilor. Evenimentul se va desfășura într-o manieră interactivă, intervenția participanților și discuțiile libere fiind esențiale pentru desfășurarea seminarului.

Deoarece pentru rezolvarea studiilor de caz propuse este necesară consultarea unor surse de informații (spre exemplu: legislație vamală, TARIC sau Codul fiscal), pentru buna desfășurare a cursului, participanții sunt încurajați să aibă la îndemână laptopuri.

Instructori:

Cursul va fi susținut de profesioniști KPMG cu experiență în domeniul vamal și fiscal:

  • Alexandru Comănescu, Associate Director, Servicii de Asistență Fiscală – Taxă pe valoare adăugată
  • Alexandru Tudor, Associate Manager, Servicii de Asistență Fiscală – Taxe vamale, accize și contribuții la Fondul pentru mediu

Cui se adresează?
Cursul nostru se adresează în special profesioniștilor, indiferent de experiența acestora, interesați de înțelegerea bazelor comerțului internațional, precum și de impactul legislației vamale/fiscale asupra activității companiilor din care fac parte.
 

Contacte

Mai mult despre KPMG în România

08:30 – 09:00

Înregistrarea participanților

09:00 – 09:15 Introducere
09:15 – 10:45

Aplicarea scutirii de TVA în cazul livrărilor succesive de bunuri

În contextul desfășurării din ce în ce mai alerte a schimburilor comerciale, susținerea scutirii de TVA aplicată în cazul livrărilor intracomunitare succesive de bunuri (și exporturi) a devenit din ce în ce mai dificil de gestionat. Companiile întâmpină dificultăți precum identificarea tranzacției care determină mișcarea bunurilor, stabilirea corectă a tranzacției scutite având în vedere condițiile INCOTERMS folosite, la care se adaugă și interpretarea neunitară a prevederilor legale de către autoritățile fiscale.

Studiile de caz pe care le vom analiza vă vor oferi instrumentele de care aveți nevoie pentru aprofundarea regulilor ce guvernează scutirea de TVA aplicabilă tranzacțiilor intracomunitare.

10:45 – 11:00  Pauză de cafea
11:00 – 12:30

Regimuri vamale speciale

Prin aplicarea diferitelor regimuri vamale, companiile își pot gestiona mai eficient fluxul de numerar prin amânarea momentului plății sau reducerea taxelor vamale la import și a TVA.

Cunoașterea și alegerea corectă a regimului vamal poate aduce beneficii importante companiilor, fie că vorbim despre avantaje logistice ori despre aplicarea unui regim vamal care nu presupune plata taxelor vamale.

Pe de altă parte, nerespectarea cerințelor specifice unui regim vamal special poate atrage după sine costuri suplimentare, întârzieri în mișcarea bunurilor sau chiar dificultăți în închiderea regimului aplicat.

Studiile de caz propuse vor aprofunda noțiuni precum respectarea regulilor particulare în cazul tranzitului sau prelucrării bunurilor, beneficiile pe care plasarea sub un regim special de depozitare (zonă liberă, antrepozit) le poate aduce unei companii, sau avantajele și dezavantajele regimurilor de utilizare specifică (admitere temporară, destinație finală).

12:30 – 13:30 Prânz
13:30 – 15:00

Implicații TVA ale operațiunilor vamale prin alte State Membre

În contextul liberei circulații a bunurilor în interiorul Uniunii Europene, desfășurarea operațiunilor vamale prin alte State Membre poate reprezenta o alternativă oportună pentru companii.

Totuși, ce implicații poate genera la nivelul companiilor punerea în liberă circulație a bunurilor prin Slovenia? Ce avantaje poate avea o societate atunci când exportă prin Olanda? Ce obligații atrage efectuarea unui tranzit din Germania asupra titularului acestui regim?

Studiile de caz vor analiza opțiunile pe care o companie le are la îndemână precum și dificultățile cu care se poate confrunta atunci când intenționează desfășurarea operațiunilor în alt Stat Membru, atât prin prisma regulilor de TVA, cât și din punct de vedere vamal. La toate aceste întrebări, și nu numai, vom răspunde prin analizarea unor situații derivate din practică.

15:00 – 15:15 Pauză de cafea
15:15 – 17:00

Valoarea în vamă

Pe lângă origine și încadrare tarifară, valoarea în vamă a bunurilor este unul din elementele pe baza cărora se determină taxele vamale la import.

Determinarea corectă a valorii în vamă poate avea consecințe deosebit de importante, mai ales în contextul în care nu sunt respectate dispozițiile legale ce prevăd elementele ce trebuie adăugate sau excluse din valoarea în vamă.

În ultima parte a workshop-ului nostru, ne vom axa pe analiza implicațiilor teoretice și practice ce pot apărea la momentul evaluării valorii bunurilor.Ne propunem ca prin intermediul studiilor noastre de caz să răspundem la întrebări precum: În ce măsură sunt companiile obligate la includerea în valoarea în vamă a anumitor costuri (redevențe, matrițe, cheltuieli de transport)? Ce valoare trebuie dată bunurilor în cazul unor vânzări succesive înainte de import?

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest eveniment, vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră și vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări în acest sens.
Pentru a fi siguri că vom trata cele mai importante teme pentru dumneavoastră, avem rugămintea să ne transmiteți la momentul înscrierii (anadavid@kpmg.com) și o listă a problemelor practice pe care doriți sa le includem în dezbatere.