KPMG România lansează o serie de evenimente având ca temă principală exersarea cunoștințelor de legislație vamală.

15 Mai 2018, 9:00AM - 5:00PM, EET

KPMG România lansează o serie de evenimente având ca temă principală exersarea cunoștințelor de legislație vamală. Prin această nouă abordare a cursurilor de legislație vamală, ne propunem să renunțăm la clasicul format de seminar bazat pe aspecte teoretice, și să purtăm o discuție interactivă bazată exclusiv pe cazuri practice și probleme specifice.

Obiectivele cursului:
Gândit ca un exercițiu comun pe teme vamale particulare, workshop-ul nostru se va concentra pe rezolvarea în cadrul grupurilor de lucru formate din participanții la seminar, a studiilor de caz pregătite de specialiștii KPMG.
Concentrându-ne pe trei subiecte cheie (clasificarea tarifară, originea mărfurilor, implicațiile din punct de vedere vamal și al TVA în cazul exporturilor), intenționăm să analizăm împreună aplicarea prevederilor legislației vamale.

Evenimentul se va desfășura într-o manieră interactivă, intervenția participanților și discuțiile libere fiind esențiale pentru desfășurarea seminarului.

Dat fiind faptul că pentru rezolvarea studiilor de caz propuse este necesară consultarea unor surse de informații (spre exemplu, legislație vamală sau TARIC), pentru buna desfășurare a cursului, participanții sunt încurajați să aibă la îndemână laptopuri.

Cui se adresează?

Workshop-ul nostru se adresează persoanelor din cadrul societății care au responsabilitatea derulării operațiunilor vamale, indiferent de experiența acestora, precum și persoanelor care supraveghează aceste operațiuni în vederea conformării cu legislația vamală/fiscală. Cursul nostru se adresează în special profesioniștilor interesați de înțelegerea bazelor comerțului internațional, precum și de impactul legislației vamale asupra activității companiilor din care fac parte.

Instructori:

Cursul va fi susținut de profesioniști KPMG cu experiență în domeniul vamal și fiscal:

  • Alexandru Tudor, Consultant, Servicii de Asistență Fiscală – Taxe vamale, accize si contribuții la Fondul pentru mediu
  • Mădălina Munteanu, Assistant, Servicii de Asistență Fiscală – Taxe vamale, accize și contribuții la Fondul pentru mediu

 

Contacte

Mai mult despre KPMG în România

08:30 – 9:00 Înregistrarea participanților
09:00 – 09:15 Introducere
09:15 – 10:45

Clasificarea tarifară

Clasificarea tarifară a bunurilor trebuie efectuată corect indiferent că vorbim de import, export sau scopuri statistice în contextul comerțului UE. Clasificarea incorectă a bunurilor atrage după sine expunerea la riscuri și sancțiuni, astfel încât este important să determinăm de la început dacă bunurile tranzacționate sunt supuse unor contingente, restricții, embargouri sau alte măsuri tarifare.

Studiile de caz pe care le vom analiza vă vor oferi instrumentele de care aveți nevoie pentru înțelegerea noțiunilor precum structura Tarifului Vamal Comun, Regulile Generale de Interpretare, determinarea taxelor vamale și a altor taxe cu efect echivalent.

10:45 – 11:00 Pauză
11:00 – 12:30

Originea bunurilor

Indiferent că vorbim de originea preferențială sau nepreferențială a bunurilor, cunoașterea aspectelor de bază, a regulilor de origine precum și aplicabilitatea Acordurilor de Liber Schimb sunt vitale pentru corecta aplicare a taxelor vamale, taxelor anti – dumping, și a contingentelor tarifare în cadrul comerțului internațional.

Studiile de caz propuse vor aprofunda noțiuni precum aplicarea regulilor de origine corespunzătoare, calculul de origine sau certificarea originii.

12:30 – 13:30 Prânz
13:30 – 15:00

Exportul

Cine poate fi exportator din punct de vedere vamal sau al TVA? Cum pot susține scutirea de TVA la export și care sunt implicațiile condițiilor INCOTERMS folosite?

Ce dificultăți întâmpinăm în cazul livrărilor succesive de bunuri către export? La ce sancțiuni ne expunem în caz de nerespectare a prevederilor fiscale în cauză?

La toate aceste întrebări, și nu numai, vom răspunde prin analizarea unor situații derivate din practică.  

15:00 – 15:15 Pauză
15:15 – 17:00

Recapitularea noțiunilor dobândite

În ultima parte a workshop-ului nostru ne vom axa pe simularea unei inspecții vamale, respectiv analizarea unor operațiuni vamale (declarații vamale și documente aferente), în vederea identificării erorilor sau neconcordanțelor față de prevederile legislative, în mod similar cu abordarea autorităților în cadrul unui control.

Scopul acestui exercițiu este acela de a putea evalua importanța și impactul pe care erorile înscrise în declarația vamală le pot avea asupra activității companiei.

Pentru o abordare cât mai practică din perspectiva participanților, în eventualitatea în care aveți studii de caz care au legătură cu subiectele prezentate în agendă și doriți să fie analizate în cadrul cursului, vă rugăm să le trimiteți la adresa de e-mail: domut@kpmg.com.