KPMG vă invită la discutarea și dezbaterea principalelor elemente care ar trebui avute în vedere în legătură cu închiderea exercițiului financiar 2017

14 Martie 2018, 9:00AM - 5:00PM, EET Bucuresti, România

KPMG, prin seminarul pe care îl organizează, vă invită la discutarea și dezbaterea principalelor elemente care ar trebui avute în vedere în legătură cu închiderea exercițiului financiar 2017. Noile reglementări aplicabile impun schimbări de regim, precum și oportunități, de aceea este benefic să le identificăm și să analizăm cum trebuie aplicate, respectiv valorificate.

În cadrul acestui seminar, care se va desfășura într-un mod interactiv, vom discuta despre problemele cu care am observat că se confruntă în practică multe dintre societățile comerciale.

Pentru a fi siguri ca vom acoperi cele mai importante teme pentru participanți, avem rugămintea de a ne transmite la momentul înscrierii și o listă de câteva probleme practice care ați dori să fie dezbătute.

Cui se adresează?

Cursul se adresează managerilor şi specialiştilor din domeniul financiar, contabil şi fiscal.

Obiectivele cursului:

Discutarea principalelor aspecte de avut în vedere la închiderea exercițiului financiar 2017 din punct de vedere contabil și fiscal (impozit pe profit; TVA; impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți; taxe locale).

Expunerea celor mai semnificative modificări recente ale Codului Fiscal în contextul închiderii exercițiului financiar 2017.

Instructori:

Cursul va fi susținut de profesioniști KPMG cu experiență în domeniul fiscal:

 • Vlad Crăciun, Senior Manager, Impozite Directe, Servicii de Asistență Fiscală
 • Andreea Judy, Manager, Externalizare Servicii Contabile
 • Diana Hadar, Manager, Impozite Indirecte, Servicii de Asistență FiscalăContacte

Mai mult despre KPMG în România

09:00 - 09:15 Înregistrarea participanților
09.15 – 11.00
 • Introducere
 • Inventarierea patrimoniului: perisabilități, pierderi tehnologice și minusuri de inventar (impozit pe profit și TVA)
 • Protocol, sponsorizare, bunuri acordate gratuit (impozit pe profit si TVA)
 • Venituri și cheltuieli angajate și tratament fiscal
 • Deductibilitatea cheltuielilor (cheltuieli privind serviciile de consultanţă, tranzacţi (intra-grup etc.), implicații TVA și impozit pe veniturile nerezidenților
 • Reduceri comerciale cuvenite sau datorate
 • Cheltuieli de cercetare-dezvoltare
11.00 – 11.15 Pauză de cafea

11.15 – 13.00

 • Despre reevaluarea imobilizărilor corporale, revenirea la cost in cazul imobilizarilor corporale și amortizarea fiscală
 • Impozitul pe clădiri și reevaluarea. Aspecte legate de impozitul pe construcții
 • Ajustări pentru depreciere și provizioane
 • Pierderi din creanțe; creanțe cesionate (impozit pe profit si TVA)
 • Împrumuturi intra-grup: dobânzi și diferențe de curs valutar, costul indatorarii
 • Dimensionarea creditelor fiscale și recunoașterea creditului fiscal extern
13.00 – 14.00 Pauza de prânz
14.00 – 15.30
 • Prestările de servicii - principalele reguli de impozitare din perspectiva TVA
 • Tranzacțiile intra-comunitare – principalele reguli de stabilire a tratamentului TVA și condițiile de exercitare a scutirilor
 • Plata TVA defalcata
15.30 – 15.45 Pauză de cafea
15.45 – 17.00

Scutirea profitului reinvestit

Declararea şi plata impozitului pe profit (plăți anticipate, an fiscal diferit de anul calendaristic etc.)

Certificarea declarațiilor fiscale; declarații rectificative

Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente

Stimulente acordate contractelor de chirie

Distribuția de dividende

Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți (aplicarea convențiilor pentru evitarea dublei impuneri și a Directivelor Uniunii Europene în domeniu)

Aspecte de procedură fiscală.Înscrieri

Ana Maria David

T:+40 (751) 222 725
E: anadavid@kpmg.com