În contextul actual al deficitului de forță de muncă, importul de lucrători străini poate fi o opțiune viabilă.

18 Aprilie 2018, 9:30AM - 1:00PM, EET Bucuresti, România

În contextul actual al deficitului de forță de muncă calificată și a lipsei specialiștilor, importul de lucrători străini poate fi o opțiune viabilă. Însă, procedurile de imigrare în România sunt destul de complexe și ridică o mulțime de întrebări: Ce procedură trebuie să urmați?, Ce acte trebuie să pregătiți?, Cărei instituții trebuie să vă adresați?, Cât durează până când străinul poate începe efectiv să lucreze? și lista poate continua.

Există reguli stricte privind documentația necesară și proceduri specifice care trebuie respectate atât de străin, cât și de angajator. Totodată, este foarte important să aveți în vedere că Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspecția Muncii și autoritățile de imigrare sancționează aspru nerespectarea acestor proceduri.

Seminarul se va concentra asupra regulilor de imigrare în România, a dreptului de muncă și ședere al străinilor pe teritoriul României, precum și cel al membrilor lor de familie. De asemenea, în cuprinsul seminarului vom aborda într-o manieră practică termenii solicitării avizelor de muncă legate de detașarea/angajarea lucrătorilor străini pe teritoriul României.

Cui se adresează?

Seminarul se adresează atât managerilor și specialiștilor din domeniul resurselor umane, cât și specialiștilor implicați în procesele de mobilitate internaţională a lucrătorilor.

Tematică:

În cadrul acestei dezbateri, principalele teme abordate vor fi:

  • Modificări / propuneri legislative cu impact în procesul de imigrare
  • Aspecte practice ale regulilor de imigrare în vederea angajării și detașării lucrătorilor străini în România
  • Dreptul de muncă vs. dreptul de ședere al străinilor în RomâniaApostilarea sau supralegalizarea documentelor străine
  • Recunoașterea studiilor în România – condiție importantă în vederea angajării / detașării străinilor în România
  • Viza de scurtă ședere pentru afaceri vs. viză de lungă ședere în cadrul mobilității lucrătorilor
  • Lucrător înalt-calificat / Lucrător transferat intra-grup (ICT) – criterii eligibilitate
  • Alte aspecte de interes în sfera mobiltății internaţionale legate de detașarea angajaților de la o societate din afara României

Instructori:

Cursul va fi susținut de profesioniști KPMG cu experiență semnificativă în domeniul de imigrare, al angajării și detașării străinilor în România:

  • Daniela Oprescu, Director, People Services
  • Simona Duncă, Manager, People Services, Immigration and Social Security
  • Bogdan Dincă, Manager, People Services, Immigration

Contacte

Mai mult despre KPMG în România