Laura Toncescu

Partner KPMG, Head of KPMG Legal

KPMG in Romania

Laura, Partner KPMG, Head of KPMG Legal, are experiență exhaustivă în serviciile juridice, mai mult de jumătate din aceasta fiind dedicată cu precădere sectorului de servicii financiare. Pe parcursul carierei sale, Laura a fost implicată în numeroase tranzacții, cele din ultimii ani depășind o valoare totală de 3 mld. euro. A condus proiecte juridice inovatoare, precum: prima autorizare a unui fond de investiții ca acționar majoritar al unei bănci românești în conformitate cu normele UE, prima fuziune între o bancă și o instituție financiară nebancară, precum și autorizarea instituțiilor de plată și a furnizorilor de credite online. În plus, Laura oferă asistență entităților listate în ceea ce privește planurile de opțiuni pe acțiuni și operațiuni pe bursa de valori și a fost implicată în proiecte care vizează tranzacții transfrontaliere și reorganizări complexe. În ultimul an, Laura a participat într-o serie de proiecte de digitalizare pentru companii din diverse industrii și a condus mai multe proiecte de asigurare a conformității cu cerințele GDPR.

  • Legal Services
  • Tax
  • Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca, (LLB), 1997

  • Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca, Studii Europene, (BA), 1998

  • Membră a Baroului București, 1998

  • Membră a Uniunii Naționale a Barourilor din România