Yuli Yamagata

Yuli Yamagata s-a născut în São Paulo în 1989, unde trăiește și lucrează în continuare. Artista a absolvit Universitatea din São Paulo cu o diplomă de licență în sculptură, iar din 2015 expune la nivel național și internațional. Prin moștenirea sa japoneză, ea a devenit interesată de diferite aspecte ale culturii, inclusiv shibori, o tehnică manuală de vopsire a legăturilor, și manga.

În cuvintele Andreei K. Scott, care scria pentru The New Yorker în 2021, Yamagata este "sălbatic de imaginativă [...] fascinată de macabru - de la vampiri la manga - și de tensiunea dintre repulsie și frumusețe". Pentru a-și crea lucrările de perete și sculpturile, ea lucrează în principal cu țesături, cosând împreună diferite materiale textile, cum ar fi mătasea și catifeaua, alegând adesea piese cu modele. Ea întinde țesătura peste pânze sau construiește obiecte independente. Lucrând cu rășină și vopsea, Yamagata lipește pe suprafața pieselor sale o gamă eclectică de obiecte găsite - de la usturoi la bețișoare și știuleți de porumb. Fascinația ei pentru îmbrăcămintea sportivă a dus la încorporarea adidașilor și la o utilizare abundentă a Lycra. Într-un interviu acordat lui Rory Mitchell pentru Ocula în 2021, Yamagata explică: "Încep fiecare sculptură alegând un fel de "provocare", de obicei informată de fizicalitatea materialului în sine sau de o narațiune aleasă."

Interesul lui Yamagata pentru mister, lumea de dincolo și peisajele de vis reiese din titlurile expozițiilor sale recente: "Sweet Dreams, Nosferatu" la Anton Kern Gallery, New York, și "Insomnia" la Fortes D'Aloia & Gabriel, São Paulo (ambele în 2021). Ea îl citează ca influențe pe David Lynch și filmele sci-fi nord-americane din anii 1990. Discutând despre acestea din urmă cu Mitchell, ea spune: "Folosind tonuri verzi, mov și roz pentru piele sau membre, am vrut în principal să creez lucrări legate de sentimente, senzații și emoții; lucrări la care privitorul să se poată raporta indiferent de sex, rasă, orientare sexuală și așa mai departe."

Yuli Yamagata was born in São Paulo in 1989, where she continues to live and work. The artist graduated from the University of São Paulo with a BFA in sculpture, and has exhibited nationally and internationally since 2015. Through her Japanese heritage, she has become interested in different aspects of the culture, including shibori, a manual tie-dyeing technique, and manga.

In the words of Andrea K. Scott, writing for The New Yorker in 2021, Yamagata is "wildly imaginative [ ... ] fascinated by the macabre-from vampires to manga-and by the tension between revulsion and beauty." To create her wall works and sculptures, she works primarily with fabric, sewing together different textiles, such as silk and velvet, often selecting patterned pieces. She stretches the fabric over canvases or builds up free-standing objects. Working with resin and paint, Yamagata glues an eclectic range of found objects-from garlic to chopsticks and corncobs to the surface of her pieces. Her fascination with sportswear has led to the incorporation of sneakers and an abundant use of Lycra. In an interview with Rory Mitchell for Ocula in 2021, Yamagata explains: "I start every sculpture by choosing a kind of 'challenge,' usually informed by the physicality of the material itself or by a chosen narrative."

Yamagata's interest in mystery, the otherworldly and dreamscapes comes through in the titles of her recent shows: "Sweet Dreams, Nosferatu" at Anton Kern Gallery, New York, and "Insomnia" at Fortes D'Aloia & Gabriel, São Paulo (both 2021). She cites David Lynch and North American sci-fl movies of the 1990s as influences. Discussing the latter with Mitchell, she says: "By using green, purple and pink tones for skin or limbs, I mainly wanted to create works connected to feelings, sensations and emotions; works that the viewer could relate to regardless of gender, race, sexual orientation, and so on."