Vlad Olariu

Născut în 1983, Vlad Olariu a absolvit Artă şi Design la Cluj. Este unul dintre cei mai activi şi mai iubiţi sculptori români din ultimul deceniu. Nu se fereşte să abordeze teme grele, o face cu naturaleţe şi umor. Preocupat de timp, istorie, identităţi culturale, Vlad Olariu a avut expoziţii la Cluj, Bucureşti şi Timişoara – "Memoria memoriei", "Căzând din timp", "Obiectul căpos şi vărul idiot". Lucrările sale au putut fi văzute şi la Copenhaga sau Berlin. Vlad Olariu e pasionat de mulţimea de unghiuri din care poate fi privită realitatea. Sau un obiect de artă.

Identitate, timp, sublim - acestea sunt marile teme pe care Vlad Olariu le urmăreşte în sculpturile sale. Artistul este pasionat soarta statuilor în istorie, de rolul lor esenţial în a defini puterea şi de a aduna în jurul lor comunitatea. E pasionat de felul în care ne percepem unii pe alţii şi ceea ce ne defineşte. (Text: Elena Tanase)

Born in 1983, Vlad Olariu graduated in Art and Design in Cluj. He is one of the most active and beloved Romanian sculptors of the last decade. He doesn't shy away from tackling difficult themes, he does it with naturalness and humour. Concerned with time, history, cultural identities, Vlad Olariu has had exhibitions in Cluj, Bucharest and Timisoara - "Memory of Memory", "Falling out of Time", "The Stubborn Object and the Idiot Cousin". His works have also been seen in Copenhagen and Berlin. Vlad Olariu is passionate about the multitude of angles from which reality can be viewed. Or an art object can be viewed.

Identity, time, the sublime - these are the great themes that Vlad Olariu pursues in his sculptures. The artist is passionate about the fate of statues in history, about their essential role in defining power and gathering the community around them. He is passionate about how we perceive each other and what defines us. (T: Elena Tanase)