Ruben M. Rierra

Artist spaniol, cu sediul în Valencia, Ruben deține o licență în arte plastice la UPV, Valencia și un master în gravură și design grafic la RCM-FNMT, Madrid. A studiat la ENSBA Paris, 2006/07 (Franța) și Escuela de Artes Plásticas de Guanajuato, 2009 (México).

Cercetarea sa artistică se concentrează pe teoriile care provin din prezent, cum ar fi modernitatea lichidă, complexitățile și provocările de a fi în lumea de astăzi. Îmbină pictura, instalația și acțiunile și este interesat de lucrările procedurale. Elementele de tensiune sau fragilitatea materialelor sunt prezente în opera sa ca o metaforă a zilelor noastre. El explorează limitele reprezentării vizuale și pune la îndoială acele modele.

Spanish artist, based in Valencia, Ruben holds a BA in Fine Arts from UPV, Valencia and a MA in Engraving and Graphic Design from RCM-FNMT, Madrid. He studied at ENSBA Paris, 2006/07 (France) and Escuela de Artes Plásticas de Guanajuato, 2009 (México).

His artistic research is focus on the theories that comes from the present such as the Liquid modernity, the complexities and challenges of being in the world today. He combines painting, installation and actions, and he is interested in the procedural works. The tension elements or the fragility of the materials are present in his work like a metaphor of today. He explores the limits of visual representation, and questions those models.