Romul Nutiu

Romul Nutiu este principalul reprezentant al expresionismului abstract din Romania. Din 1951 până în 1957 a studiat la Cluj la Institutul de Artă „Ion Andreescu”. În 1958 a urmat cursul de master al Prof. Alexandru Ciucurencu la Institutul de Artă din București. Din 1958 până la sfârșitul vieții, Nuțiu a rămas și a lucrat la Timișoara unde a predat la Institutul de Artă.

Cu viziunea sa conceptuală clară, știe să se joace cu forma și mișcarea, creând un univers informal. Deși structurat, el este întotdeauna capabil să lase loc si improvizatiei în munca sa. Capacitatea sa de a crea acest echilibru deosebit, combinată cu un simț îndrăzneț al culorii este una dintre cheile asupra percepției artei sale.

Inclinatia sa catre jocurile experimentale depaseste limitele pânzei, creând astfel instalații care arată ca niște picturi în spațiu. El urmărește și integrarea obiectelor în planul picturii. Complexitatea operei sale este un dialog continuu între aparență și „dincolo de aparență”, dar artistul găsește întotdeauna o soluție potrivită pentru această provocare.

La sfârșitul anilor ’60, Nutiu a dezvoltat o nouă tehnică pe care a numit-o mai târziu „experiența acvatică”; el a folosit mai multe recipiente de mică adâncime în care plutea un amestec neomogenizant de apă și vopsele industriale pentru mașini; artistul a alterat apoi acele forme folosind o bară, imitand stilul picturii de acțiune, apoi a aranjat pânza pe suprafața apei iar compoziția vopselei a fost absorbită si fixata. În unele cazuri, Nuțiu a intervenit asupra panzelor rezultate cu câteva finisaje constand din mișcări de pensulă și obliterare.

Această formă inedită de expresionism abstract/pictură de acțiune este exemplificată în seria de lucrări „Universul dinamic”. Cu ocazia expoziției cu acest titlu la Galeria Helios din Timișoara în 1975, cunoscutul critic de artă Coriolan Babeti l-a aclamat pe Nuțiu drept „Pollock al coastei de vest românești”.

Romul Nutiu is the main representative of abstract expressionism in Romania. From 1951 until 1957 he studied in Cluj at the ‘Ion Andreescu’ Art Institute. In 1958 he attended the master class of Prof. Alexandru Ciucurencu at the Art Institute in Bucharest. From 1958 until the end of his life, Nutiu stayed and worked in Timisoara where he taught at the Art Institute.

With his clear conceptual vision he knows how to play with form and movement, creating an informal universe. Though structured, he is always able to deal with the freedom of improvisation in his work. His capacity of creating this special balance, combined with a daring sense for colour is one of the keys to the impact on the perception of his art.

His tendency for experimental games breaks the limits of the canvas, thus creating installations which look like paintings in space. He also aims the objects’ integration in the plane of the painting. The complexity of his Oeuvre is a continuous dialogue between appearance and ‘beyond appearance’, but the artist always finds a matching solution for this challenge.

In the late 60s Nutiu developed a new technique he later called the “aquatic experience”; he utilized several shallow containers in which an immiscible mixture of water and industrial car paints was floating; the artist influenced those shapes by interacting with a bar similar to action painting, then he arranged the canvas on the water’s surface, the paint composition was absorbed. In some cases, Nutiu finally intervened with a few brush strokes and obliteration.

This novel form of abstract expressionism/action painting is exemplified in the “Dynamic Universe” series of works. With the occasion of the exhibition with this title at Helios Gallery in Timisoara in 1975, the well-known art critic Coriolan Babeti has acclaimed Nutiu as the “Pollock of the Romanian west coast”.