Matei Bejenaru

Artist român, absolvent al Institutului Politehnic Iaşi în 1988 şi al Universităţii de Arte “George Enescu” Iaşi, secţia Pictură în 1996.

Din 1999 predă fotografia şi arta video la Universitatea de Arte “George Enescu” Iaşi. Este fondator şi director artistic al Bienalei de Artă Contemporană Periferic din Iaşi (între 1997 şi 2008). Este membru fondator al Asociaţiei Vector din Iaşi, fiind şi preşedintele instituţiei în perioada 2001-2011). Între 2003 şi 2007 a fost directorul artistic al Galeriei Vector din Iaşi. Tot în aceeaşi perioadă a iniţiat şi manageriat proiectul de cultură socială cARTier, realizat împreună cu colegi din Asociaţia Vector.

În proiectele sale artistice din ultimii ani, prin fotografie și filme video, el investighează materialitatea mediului fotografic și politicile de reprezentare în formatul documentar. Folosind platforma tehnologica specifica imaginilor analogice, fie ele statice sau dinamice, el aduce în prim plan procesul fotografic că martor al crizei singularității și al angajamentului artistic.

Colaborează cu Galeria Anca Poterasu (București).

Romanian artist, graduated from the Iaşi Polytechnic Institute in 1988 and from the "George Enescu" Iaşi University of Arts, Painting section in 1996.

Since 1999 he has been teaching photography and video art at the "George Enescu" University of Arts Iasi. He is the founder and artistic director of the Peripheral Contemporary Art Biennale in Iasi (between 1997 and 2008). He is a founding member of the Vector Association from Iasi, being the president of the institution in the period 2001-2011). Between 2003 and 2007 he was the artistic director of the Vector Gallery in Iasi. Also in the position of manager, he also initiated the cARTier social culture project, carried out together with the Vector Association.

In his artistic projects of recent years, through photography and video films, he investigates the materiality of the photographic medium and the politics of representation in documentary format. Using the technological platform specific to analog images, be they static or dynamic, he brings forward the photographic process as a witness to the crisis of singularity and artistic commitment.

Collaborates with Anca Poterasu Gallery (Bucharest).