Ion Bârlădeanu

,Nea Ion, asa cum era alintat de cunoscuti, este unul dintre cei mai remarcabili artisti romani, specializat pe colaje pop art din ziare, reviste comuniste și nu numai.

Ca pregatire educationala, desi poate parea incredibil, dat fiind succesul sau ulterior, Ion Bîrlădeanu avea doar 7 clase primare și doi ani de studii la Școala populară de Arte.

La vârsta de 20 de ani a părăsit satul natal și a lucrat în mai multe domenii unul mai surprinzator ca celalalt: tăietor de stuf, docher, muncitor de fabrică, paznic la Casa Poporului, gropar. După Revoluția din 1989, până la descoperirea sa ca artist, a trăit din reciclarea sticlelor și a neferoaselor la capatul unei ghene a unui bloc de pe Calea Moșilor, trăind din mila locatarilor.

A fost descoperit în 2008 de Ovidiu Feneș, care l-a recomandat proprietarului de galerie de artă Dan Popescu. La vârsta de 62 de ani, Bârlădeanu a expus pentru prima oară, la București, 20 de lucrări pe teme politice, care îi sunt subiectul preferat. Au urmat apoi pe rând expozitiile la Basel și Londra în 2009 și la Paris în 2010.

În 2009 regizorul Alexander Nanau a făcut un film documentar, marca HBO România despre artist, numit The World According to Ion B. film care a obținut Premiul „Emmy International”, categoria „Arts Programming”.

In ultima parte a vietii sale artistul a trait  dintr-o rentă plătită de galeria H’Art din București care l-a reprezentat incepand cu anul 2008; lucrările sale au fost expuse la Londra, Copenhaga, Basel, Paris alături de artiști consacrați precum Andy Warhol și Marcel Duchamp. 

Nea Ion, as he was lovingly named by his friends, is a visual artist from Romania, specialised on pop art collages from newspapers, communist magazines and more.

As education, even though it might come as a surprise given his ulterior success, Ion Bîrlădeanu had only 7 primary classes and two years of studies at the Popular Arts School.

At the age of 20, he left his native village and worked in several fields, reed cutter, docker, factory worker, guard at the People's House, gravedigger. After the Revolution of 1989, until his discovery as an artist, he lived by recycling bottles and non-ferrous metals at the end of a block of flats on Calea Moșilor, making a living out of the mercy of tenants.

It was discovered in 2008 by Ovidiu Feneș, who recommended it to the art gallery owner Dan Popescu.

At the age of 62, Bârlădeanu exhibited for the first time, in Bucharest, 20 works on political themes, which was his favorite subject. He then exhibited in Basel and London in 2009 and in Paris in 2010.

In 2009, director Alexander Nanau made a documentary film together with HBO Romania about the artist called The World According to Ion B., film that won the "Emmy International" Award, "Arts Programming" category.

In the last part of his life, the artist lived on an annuity paid by the H'Art gallery from Bucharest, which represented him starting in 2008; his works were exhibited in London, Copenhagen, Basel, Paris alongside established artists such as Andy Warhol and Marcel Duchamp.