Florin Maxa

Florin Maxa s-a născut în 1943 la Teiuș și a urmat cursurile Institului de Arte Plastice „Ion Andreescu’’, actuala Universitate de Arte și Design, la clasa de pictură a maestrului Aurel Ciupe.

Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din 1968, Florin Maxa face parte din generația artistică a anilor ‘70-’80 cea care a impus, potrivit criticii de specialitate, suflul nou, experimentalist, în arta acelor ani, contribuind fără indoiala la neo-avangarda artei românești.

Descris de cunoscuți ca fiind o personalitate complexă, de-o erudiție asemănătoare spiritelor luminate ale Renașterii, mare iubitor de muzică clasică, profesor dedicat misiunii sale de formator, pictorul numără în activitatea sa și numeroase expoziții internaționale.

Florin Maxa was born in, 1943, in Teiuș and attended the courses of the Institute of Fine Arts "Ion Andreescu", the current University of Arts and Design, in the painting class of master Aurel Ciupe.

Member of the Union of Visual Artists since 1968, Florin Maxa is part of the artistic generation of the 70s-80s which imposed, according to the art critics, the new, experimental breath in the art of those years, contributing undeniably to the neo- avant-garde of Romanian art.

Described by acquaintances as a complex personality, with an erudition similar to the enlightened spirits of the Renaissance, a great lover of classical music, a teacher dedicated to his mission as a trainer, the painter also counts numerous international exhibitions in his work.