Florin Ciulache

În 2001 a absolvit Universitatea Națională de Arte, București, Secția Pictura unde si si-a sustinut si Masteratul in 2003.

Artistul picteaza branduri din industria mass-media, seturi de televiziuni, imagini de Windows ’95, print screen-uri din emisiuni transmise de National Geographic, prognoze meteo de pe Yahoo Weather sau previzionari economice, statistici si grafice ale pietelor de capital.

„Puțin timp pierdut în fața display-ului și s-au lipit de tine câteva zeci de MB de informații inutile. Inutile, zic eu, pentru că nu știu ce poți să mai faci cu ele după ce au trecut. După ce le vad pictate e ca și cum le-am dat delete și pot să le șterg, să dispară de pe hard. Fac loc pentru altele care sigur vor trebui șterse prin aceeași metodă. Rămâne în urmă un fel de print screen manual. Imaginile sunt niște flash-uri câteva secunde de realitate pe care am vrea să o traversam cât mai repede, este doar preparația pentru ce va urma. De aici înainte pentru fiecare începe o realitate proprie.” Florin Ciulache

In 2001 he graduated from the National University of Arts, Bucharest, Painting Department, and in 2003 he graduated with a Master's degree in Visual Arts at the National University of Arts, Bucharest, majoring in Painting.

The artist paints brands from the mass media industry, television sets, images of Windows 95, print screens from shows broadcast by National Geographic, weather forecasts from Yahoo Weather or economic forecasts, statistics and graphs of the capital markets.

"A little time wasted in front of the display and they stuck to several tens of MB of useless information. Useless, I say, because I don't know what you can do with them after they're gone. After I see them painted it's like I gave them delete and I can delete them, they disappear from the hard drive. I make room for others that will surely have to be deleted by the same after. A kind of manual print screen is left behind. The images are flashes for a few seconds of reality that we would like to cross as quickly as possible, it is just the preparation for what is to come. From here on, everyone starts their own reality." Florin Ciulache