Donald Simionoiu

Pictura lui Donald Simionoiu este de un realism uşor, văratec, ca o cămaşă viu colorată, cu mînecă scurtă şi cu motive florale. Pentru că şi în pictură există anotimpuri şi puncte cardinale, nordul şi sudul sunt două tipuri de sensibiltăţi care au coagulat fiecare tipologii artistice, stilistice specifice. Acul ce arată nordul artei româneşti este puternic magnetizat de Şcoala de griuri de la Cluj. Realismul acestei şcoli are mai toate componentele tipologiei nordice ale amestecurilor griurilor întunericului cu subiectele grele şi apăsătoare.

În partea sudică, atmosfera luminoasă, mediteraneană, mai orientală a dospit fuziuni relaxate, iar statul pe marginea lucrurilor solare a crescut diferite forme de veselă cîrcoteală deasupra încruntării reflecţiei ori meditaţiei.

Cumva, şi pictura lui Donald Simionoiu s-a îmbibat de ambele componente, atît de cele nordice, dar mai ales parcă de mediul pictural dîmboviţean al solarei împliniri şi nepăsări. Claritatea indiferentei alegeri voit întîmplătoare a subiectelor este circulară precum lentila solară.

Donald Simionoiu's painting is of a light, raw realism, like a brightly colored, short-sleeved shirt with floral motifs. Because even in painting there are seasons and cardinal points, the north and the south are two types of sensitivities that each coagulated specific artistic and stylistic typology. The needle that points to the north of Romanian art is strongly magnetized by the School of Grays from Cluj. The realism of this school has all the components of the Nordic typology of mixtures of dark grays with heavy and oppressive subjects.

In the southern part, the bright, Mediterranean, more oriental atmosphere has leavened relaxed fusions, and sitting on the edge of solar things has grown various forms of cheerful chirping above the frown of reflection or meditation.

Somehow, the painting of Donald Simionoiu was also soaked in both components, both the northern ones, but especially by the Dîmboviţa pictoral environment of solar fulfillment and carelessness. The clarity of the indifferent willfully random choice of subjects is circular like the solar lens.