Alexandru Chira

Născut în 1947, la Tauseni, în județul Cluj, a absolvit secția de pictura a Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, punandu-și apoi amprenta pe spațiul plastic romanesc printr-o abordare conceptuala, supraîncărcată de semnificație și simbolism, de descoperire și dialog cu sine însuși, cu privitorul, cu lumea înconjurătoare și cu transcendentul.

Autodefinindu-se, nu fară ironie, „un maestru al utopiei”, Alexandru Chira a conceput o lume de imagini și cuvinte – o lume care le conține și le expune evident (uneori chiar repetitiv, precis, inginerește), însă depasindu-le în același timp prin subtilitatea simțirilor și complexitatea formelor. Se identifica permanent un mesaj multidimensional și o obsesie pentru comunicarea complexa, manifestate, poate cum era de așteptat, printr-o opera de anvergura care acoperă pictura și desen, instalație, land-art și film, articole, eseuri și studii de specialitate.

Pendulând permanent și calculat intre palpabil și nepalpabil, intre brutal și subtil, intre teluric și spațial, intre dens și diafan, arta lui Alexandru Chira aduce în spațiul creativ contemporan ceva cu adevărat unic – cu siguranță ceva care merita explorat.

Born in 1947, in Tauseni, in Cluj county, he graduated from the painting department of the Nicolae Grigorescu Institute of Fine Arts, leaving his mark on the Romanian plastic space through a conceptual approach, overloaded with meaning and symbolism, of discovery and dialogue with himself, with the privilege, with the world around him and with the transcendent.

Self-defining, not without irony, "a master of utopia", Alexandru Chira conceived a world of images and words - a world that contains and exposes them obviously (sometimes even repetitively, precisely, in an engineering manner), but surpassing them at the same time through the subtlety of the feelings and the complexity of the forms. A multidimensional message and an obsession for complex communication are permanently identified, manifested, perhaps as expected, through a large-scale work that covers painting and drawing, installation, land-art and film, articles, essays and specialized studies.

Permanently oscillating between tangible and intangible, between brutal and subtle, between telluric and spatial, between dense and diaphanous, Alexandru Chira's art brings out  a truly unique creative space - definitely something worth exploring.